Serafim har förvärvat två fastigheter i Södertälje

Foto: Serafim

Serafim fastigheter har förvärvat och tillträtt två fastigheter i Södertälje, Råteglet 3 & 5. Förvärvet omfattar 5 500 kvm mark med total uthyrningsbar lokalyta på ca 1800 kvm.  Fastigheterna ligger i ett attraktivt kommersiellt område med stor efterfrågan i närheten av Södertälje centrum. Byggnaderna är moderna, väl underhållna och är fullt uthyrda.

"Förvärvet i Södertälje ligger helt i linje med Serafim Fastigheters långsiktiga strategi att skapa stabila kassaflöden från lager- och lättindustrifastigheter i attraktiva lägen inom Stockholms Län”, säger Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter