Byggstart planeras för K2A och Genovas nya stadsdelsprojekt

Foto: Sven Mieke/Unsplash

Detaljplanen för stadsdelsprojektet Viby i Upplands-Bro, där K2A Knaust & Andersson Fastigheter tillsammans med Genova Property Group utvecklar en ny stadsdel med 850 bostäder och ett eget stadsdelscentrum, har vunnit laga kraft. Byggstart planeras ske under fjärde kvartalet 2022.

– Vi ser fram emot att vara med och utveckla Viby till en småskalig blandstad. Det är väldigt positivt för såväl K2A som Upplands-Bro att det nu är klart att det här projektet blir av och att arbetet kan komma i gång på allvar, säger Johan Knaust, vd K2A.

Stadsdelen ligger centralt i tätorten Brunna i Upplands-Bro kommun, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Planen omfattar cirka 850 bostäder i varierade bostadstyper och storlekar, grundskola, förskola och centrumfunktioner med handel. Total beräknad uthyrbar yta vid färdigställande beräknas till cirka 60 000 kvadratmeter. En avsiktsförklaring har tecknats med Raoul Wallenbergskolan om 20-åriga hyresavtal för en F-9-skola med cirka 600 elever samt en förskola med cirka 120 barn.

Projektet kommer att utvecklas genom ett samägt bolag, där Genova äger 70 procent och K2A äger 30 procent. Den aktuella fastigheten, Viby 19:3 är cirka 11 hektar stor och ligger norr om E18, vid infarten till Brunna.