DEBATT; Till bygg- och fastighetsindustrin: Våga digitalisera för att vinna!

HENRIK JARL

AV HENRIK JARL

Osäkerheterna ökar i branschen med stigande byggkostnader och boendekostnader. Hur kan bygg- och fastighetsindustrin öka effektiviteten och minska manuell hantering och därmed minska kostnaderna? Jo, genom att digitalisera!

Det är allmänt känt att stämningsläget i världen och inte minst i samhällsekonomin har förändrats på bara några få månader, precis när vi äntligen började hämta oss efter pandemin. Ett storskaligt krig har drabbat Europa och världen och förutom det enorma mänskliga lidandet så drabbas världen dessutom av något som kan liknas vid en ekonomisk chock. En rad åtgärder behövs. Myndigheter, banker och institutioner jobbar för högtryck för att hantera situationen och privata aktörer i olika branscher måste haka på.

Bygg- och fastighetsbranschen är en av de sista att digitaliseras. Behovet av digitaliseringen är enormt. Initiativ tas men nu är det dags att sätta ännu högre fart när läget är som det är. Digitalisering har dessutom en signifikant påverkan på minskad arbetslöshet och ökad livskvalité. 10% ökad digitalisering reducerar arbetslösheten med 0,84%.1

Dessutom vet vi, inte minst från Compare-IT som jag är VD för, att digitalisering ger hållbarhet i många aspekter och innovationskraften måste få plats. Branschen är fokuserad på att minska byggkostnader och måste nu även ge sig själv utrymme att fokusera på innovation. Paralleller kan dras med användandet och fokuset på naturgas. Naturgasen hade för ett antal år sedan ett stort uppsving i USA och mellan 2008 och 2018 ökade den med 50 procent. När marknaden för gas växte och det fanns vinster att göra, ökade incitamenten för företag att styra sina investeringar dit. Vilket i efterhand visade sig sammanfalla med en skarp nedgång av andelen patent inom förnybara energikällor, trots att de lång tid innan hade ökat stadigt.2 Innovationen inom det fossila skedde på bekostnad av det fossilfria, vilket fördröjde omställningen. Fokus på att minska kostnader i bygg- och fastighetsbranschen sker på bekostnad av innovation och digitalisering, som vi vet eliminerar manuell datahantering som i sin tur ger minskade kostnader.  Dessutom skyddas känsliga data oavsett vad som händer (naturkatastrof, stöld, mänskliga misstag). Risken att förlora känsliga data är kostsam. Datan är utspridd mellan olika aktörer och därför skapar digitaliseringen verktyg för att visualisera datan i rätt sammanhang och mot rätt målgrupp.

Lärdomen för bygg- och fastighetsbranschen? Efterfrågan på digitaliseringen finns i allra högsta grad. I stället för ökad försiktighet måste nu branschen ta krafttag och våga digitalisera för att effektivisera och i sin tur spara kostnader. Våga digitalisera för att vinna!

1 https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/2011-2014/maximizing-impact-digitization.html

2 https://www.sydsvenskan.se/2022-07-25/den-grona-tillvaxten-maste-uppfinnas-gront