Nobelberget är en helt ny stadsdel med en rik industriell historia

I den gamla panncentralen byggs en förskola som invigs i början av 2021. Bild: John Hardwick

Nobelberget i Sickla i Nacka kommun är en ny stadsdel med femhundra bostäder, restauranger, kontorsytor, kultur och nya mötesplatser. I den nya stadsdelen bevaras områdets rika industriella historia och identitet.

Text: Annika Wihlborg

 

bild
Nobelberget kommer så småningom att bestå av drygt 500 lägenheter. Bild: John Hardwick

–Vår vision är att skapa urbana, attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll av kontor, handel, bostäder, service, kultur, vård och utbildning. Här är bostäder är en oerhört viktig pusselbit som skapar liv och rörelse åt stadsdelen under dygnets alla timmar. Arkitekturen på Nobelberget har hämtat inspiration från områdets industriella historia, men med ett eget, modernt uttryck. Vi har bevarat två historiska byggnader, en tidigare Formalinfabrik och en Panncentral, och låtit byggnaderna få ett nytt liv och en central roll i den nya stadsdelen, säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Sicklastråket länkar ihop Nobelberget med andra stadsdelar

Som en del av Nobelberget renoveras Formalinfabriken, en karaktärsfull historisk tegelbyggnad som är en kreativ mötesplats. Hösten 2020 flyttade de första kontorshyresgästerna in i Formalinfabriken. En gammal panncentralsbyggnad har bevarats och moderniserats och har därefter omvandlats till en förskola som invigs i början av 2021. Genom den nya stadsdelen löper Sicklastråket, som länkar ihop Nobelberget med Hammarby Sjöstad och Sickla.

De totalt femhundra lägenheterna som planeras på Nobelberget fördelas på totalt åtta kvarter. Två av kvarteren har Atrium Ljungberg som byggherre. Det första kvarteret bestående av sextioåtta lägenheter fördelat på tre huskroppar och totalt fyra trapphus, stod inflyttningsklart i oktober och november 2020. I det första kvarteret ingick även ett garage i tre våningar med en grön innergård på taket. Även de nya bostadshusen har inspirerats av det industriella arvet med fasader i tegel, betong och puts i nyanser som påminner om de gamla industribyggnaderna i Sickla.

På Nobelberget är livet mellan husen viktigt och stor omsorg har lagts kring de publika ytorna. Det nyöppnade Sicklastråket knyter samman Nobelberget med Hammarby Sjöstad och Sickla och är en perfekt plats för marknader, kultur och events. En ny park har anlagts där myllrande folkliv och lummig växtligheten får bre ut sig.

Soltrappan blir en självklar mötesplats

Det andra bostadskvarteret består av femtiosex lägenheter på mellan ett och fem rum och kök och beräknas stå klart för inflyttning i juni 2022. Nobelbergets andra kvarter består två hus som byggs kring en grönskande gård. I kvarteret ingår även en soltrappa, en naturlig mötesplats som länkar samman kvarterets gård med det angränsande gaturummet. I Nobelberget kvarter två finns även ett antal kompislägenheter på drygt 43 kvadratmeter vardera, med två lika stora sovrum. I båda kvarteren, som utformats av White Arkitekter, har arkitekturen hämtat inspiration från Nobelbergets industrihistoria. 

 

 White Arkitekter
Nobelbergets första kvarter stod inflyttningsklart hösten 2020. Bild: White Arkitekter

 

bild
Det andra kvarteret beräknas stå klart sommaren 2022. Bild: White Arkitekter

 

bild