Kulturhistoriska Medborgarhuset får nytt liv

Nyinvigda Forsgrenska badet består nu av en topprenoverad 25-meters bassäng samt två mindre träningsbassänger med höj- och sänkbar botten. Foto: Mathias Nero

Pojken & flickan – portarna till livet – är en central symbol för Medborgarhuset och en tidstypisk detalj för det nyrenoverade kulturhistoriska huset. Då som nu erbjuder Medborgarhuset en samlingsplats med aktiviteter för alla åldrar.

bild
I barnbiblioteket har man delat av och skapat avskildhet för läsning med hjälp av hyllor och bänkar. I bakgrunden syns den stora tapeten inspirerad av blommor från Södermalm. Foto: Mathias Nero

Text: Hanna Engström

När Medborgarhuset uppfördes var syftet allmänna samlingslokaler för bildning, lärande och idrott. Det hade en monumental arkitektur, omsorgsfull gestaltning och hög hantverksmässig kvalitet. Nyklassicism präglade byggnaden vid invigningen 1939 men inredningen gick i funkisens anda.

Bevara och förädla

Nära 80 år senare var huset märkt av slitage och i stort behov av renovering och uppdatering. 2016 inleddes ett omfattande projekt under ledning av Nyréns Arkitektkontor. Fokus låg på att bevara och förädla då byggnaden har det högsta värdet i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering.

bild
Medborgarhusets huvudentré är nu tillgänglighetsanpassad.  Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet

 

bild
I barnbiblioteket har man delat av och skapat avskildhet för läsning med hjälp av hyllor och bänkar. I bakgrunden syns den stora tapeten inspirerad av blommor från Södermalm. Foto: Mathias Nero

Husets Skönhet

Fasaden fick en ny utformning med två inglasade ljusgårdar som binder samman de tre huskropparna till en enhet och skapade ytterligare 3000 kvm. Medborgarplatsen, Götgatan och tunnelbaneplanet fick nya entréer. Tidstypiska byggnadsdetaljer bevarades och färgerna går i en bruten, varm ton.

Natur och kultur i biblioteket 

inredning har inspirerats av kulturpersonligheter, bland annat Thomas Tranströmer, och barnbiblioteket andas en värld av sagor och natur. En unik tapet föreställer blommor plockade på Södermalm.

 

bild
Pojken & Flickan symboliserar portarna till livet och står placerade vid entrén till barnbiblioteket och utanför ungdomsbiblioteket. Foto: Mattias Ek

 

bild
 Medborgarhusets nya huvudentré och trapphus. Foto: Mattias Ek , Stadsmuseet

 

bild

Arkitekterna har fokuserat stort på att behålla Medborgarhusets ursprungliga stil för att skapa tilltalande, lugna och skapande miljöer för stadsdelens invånare. Därför ställdes stora och mycket specifika krav på hissarnas utformning och inredning, samtidigt som den tekniska prestandan och säkerheten skulle vara på toppnivå. Hissarna, som levererades och installerades av thyssenkrupp Elevator, är av modellen Evolution 300, som kombinerar en hög grad av flexibilitet och teknisk prestanda. De stora knapparna är särskilt populära hos barnen som är på väg att besöka barnbiblioteket eller Kulturskolan, varför det gärna blir många extra turer med hissarna under ett besök.

 

bild
Medborgarhusets idrottshall. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet

 

bild
Medborgarhusets nya ljusgårdar i kroppar. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet

 

bild
Många tidstypiska detaljer har bevarats vid renoveringen. Här entrén till Forsgrenska Badet. Foto: Mattias Ek

bild