Bonava förvärvar byggrätter i Haninge

Foto: Chandler Cruttenden

Bonava har tecknat avtal om förvärv av fyra fastigheter om 90 000 kvadratmeter i Haninge, där Bonava avser att uppföra cirka 150 svanenmärkta bostäder. Säljaren är en privat fastighetsutvecklare och affären uppgår till 153 miljoner kronor i underliggande fastighetsvärde. Tillträde till fastigheterna äger rum under det tredje kvartalet 2022 och produktion av de första bostäderna förväntas ske efter fastställd detaljplan, tidigast 2026.

– Med det här markförvärvet säkrar vi en framtida produktionsvolym i Haninge, en kommun som växer och som vi har goda erfarenheter av att verka i. Vi har för närvarande ett hundratal lägenheter i produktion i Vega och har tidigare även byggt ett grannskap bestående av 90 enfamiljshus i Nedersta. Vi ser fram emot att delta i det kommande detaljplanearbetet, säger Anne Schönberg, regionchef Stockholm, Bonava Sverige.

Den aktuella marken inbegriper 90 000 kvadratmeter och är belägen i Vendelsö-Gudö, Haninge, där Bonava planerar för ett grannskap med blandande upplåtelseformer, varav merparten enfamiljshus. Projektet kommer att uppföras i ett område med närhet till skolor, förskolor och service. Området ligger naturskönt med bland annat Drevviken och Långsjön på promenadavstånd.