Balder och Stockholms Travsällskap i nytt samarbete kring Solvallastaden

Volymskiss över Solvallastaden. Förvärvade byggrätter 2018 inom streckad linje och det nyligen genomförda förvärvet inom heldragen linje. Bild framtagen av White & ETTELVA Arkitekter.

Fastighets AB Balder och Stockholms Travsällskap startar joint venture-bolag med avsikt att utveckla ytterligare tre kvarter och 500 bostäder i Solvallastaden.

2018 förvärvade Balder cirka 83 000 kvm byggrätter i utvecklingsområdet Solvallastaden. Nu stärker bolaget sin position genom att tillsammans med Stockholms Travsällskap förvärva ytterligare cirka 50 000 kvm för boende och kommersiell service. Sammantaget har fastighetsbolaget Balder byggplaner för nio kvarter med runt 1 300 bostäder och lokaler för såväl handel som service.

- För Balder är den nya affären en naturlig utvecklig av vår satsning i Solvallastaden och Stockholm. Vi uppskattar det fina samarbetet med travsällskapet och Stockholms stad och ser fram emot att förverkliga planerna tillsammans. Det är vår gemensamma ambition att ta tillvara på Solvallastadens unika förutsättningar och skapa en levande och attraktiv stadsdel, säger Erik Selin, vd på Balder.

De nyförvärvade byggrätterna kommer att utvecklas i ett joint venture mellan Balder och Stockholms travsällskap. När detaljplanen är klar överlåts travsällskapets projektdel till Balder som kommer att äga och driva det vidare. Stockholms stad beräknar starta planarbetet i slutet av 2022 vilket då skulle innebära en första byggstart under senare delen av 2025 och inflyttning för de första boende i slutet av 2027.

- Vi är jätteglada för affären med Balder och ser fram emot ett långt och fint samarbete. Överenskommelsen gör det inte bara möjligt att utveckla Solvallastaden utan också Solvalla Arena. Balder är ett stabilt och drivet bolag som vi gärna involverar även i moderniseringen av vår ikoniska arena, säger Anders Holmgren, styrelseordförande Stockholms Travsällskap.

Solvallastaden är ett betydande stadsutvecklingsprojekt som initierats av Stockholms stad och Stockholms Travsällskap. Totalt kommer där att byggas cirka 2 200 bostäder och bland annat en ny F-9 skola, kontorshus, handelslokaler och hotell. Invid Solvallastadens framtida torg kommer dessutom en hållplats på Tvärbanans Kistagren att finnas.