Storkvarter – med butik, lägenheter, radhus och äldreboende – byggs i Spånga

Kvarteret blir ett variationsrikt bostadskomplex som även inkluderar flera olika typer av verksamheter.

Våren 2024 står ett nytt kvarter klart vid Bromstensvägen i Spånga. Kvarteret Ferdinand 9 kommer att bestå av 141 bostäder inklusive ett äldreboende med 80 platser. Här byggs dessutom en stor Coopbutik. Det nya storkvarteret byggs på bekvämt gångavstånd från Spånga station och centrum.

AV: ANNIKA WIHLBORG | ILLUSTRATIONER: SRK ARKITEKTER

Kvarteret blir ett nytt bostadskomplex som byggs en bit söder om Spånga station och centrum och länkas via en kommande gång- och cykeltunnel ihop med den nya stadsdelen Bromstensstaden, som tidigare var ett gammalt industriområde.

bild
Kvarteret blir ett variationsrikt bostadskomplex som även inkluderar flera olika typer av verksamheter.

STADSRADHUS OCH HYRESLÄGENHETER

11 av de 141 bostäderna i kvarteret kommer att bli stadsradhus, resterande andel blir hyresrättslägenheter. Lägenhetsstorlekarna i kvarteret varierar mellan ett och tre rum och kök och boytor på mellan 30 och 119 kvadratmeter. Radhusen kommer i stället att bestå av fyra rum och kök. Det här blir med andra ord ett kvarter för många olika typer av människor i olika åldrar.

Mitt i det nya storskaliga kvarteret planeras för en upphöjd, insynsskyddad innergård med gott om plats för umgänge och gemenskap. Det nya bostadskvarteret byggs på mark som i dag är obebyggd. Tidigare har tomten varit bebyggd med flera mindre fastigheter som revs för några år sedan. Nu byggs här alltså i stället ett fastighetskomplex med varierande höjd och innehåll, vilket bidrar till ett dynamiskt kvarter.

ÄLDREBOENDE MED ÅTTIO LÄGENHETER

Byggherren Heimstaden lägger stor vikt vid att skapa trygghet i kvarteret med hjälp av genomtänkt belysning och tydliga entréer. I markplan planeras dels en stor Coopbutik, dels parkeringsutrymmen.

Hållbarhet blir en integrerad del av det nya kvarteret, taken kommer bland annat att kläs med sedumväxter, vilket bidrar till en hållbar hantering av dagvatten. I kvarteret planeras ett äldreboende som kommer att drivas av Vardaga, med åttio lägenheter, gemensamhetslokaler och personalutrymmen.

I projektet ingår även sex LSS-lägenheter. Första spadtaget till det nya kvarteret togs i mars 2021 och drygt tre år senare står samtliga delar av projektet klart. ■