K1 Karlbergs Strand i Solna - innovativt kontorshus i hälsans tecken

JM är i full gång med att uppföra det nya kontorsprojektet K1 Karlbergs Strand i Solna, som när projektet står klart 2024 dels ska bli eget huvudkontor, dels dela kontorshuset med externa hyresgäster. Byggnaden, ritad av Gert Wingårdh med arkitekter från Wingårdhs, omfattar drygt 20 000 kvadratmeter och har en tydligt hälsoinriktad profil.

- Huset är designat för att möjliggöra både effektivitet och trivsel och går i linje med värderingar som länge präglat JM:s verksamhet, säger Tomas Jonson, projektledare på JM och fortsätter:

– Vår förhoppnings är att det här kommer att bli en fantastisk arbetsplats samt en trevlig entré till Solna. Vi tror att företag som vill etablera sig på K1 sätter stort värde på husets profil med hälsa, träning och välmående i fokus, kombinerat med effektiva och flexibla kontorsytor.

Huset uppförs mitt i en expansiv del av staden, närmare bestämt i området mellan Karlbergs slottspark och Essingeleden, i tät anslutning till tunnelbanan - nära city och kollektivtrafik, men samtidigt i närhet till natur och sjöutsikt.

- Det är ett fint läge. Vi är övertygade om att det kommer bli ett uppskattat tillskott till Solna när huset står färdigt, med publikt torg i anslutning till entrén och ett bottenplan med service och restaurang samt ett café öppet för allmänheten. Helheten skapar en känsla av rörelse och inbjudande stadsliv, säger Tomas Jonson.

bild
Kontorshuset får en takterrass med tillhörande padelbana och bastu i anslutning. Terrassen har även ett växthus för odling och utrymmen för både umgänge och återhämtning. Illustration: TMRW

Följer tidplan trots tekniska och juridiska utmaningar

Byggnadsmässigt har platsen inneburit en del utmaningar i arbetet, berättar Tomas Jonson.

 - Arbetet har rullat på bra, men det saknas inte utmaningar. Till exempel högt grundvattentryck och närheten till Essingeleden och tunnelbanan gör att vi behöver vara extra försiktiga.

- Ett mycket bra samarbete med Solna stad, men även tät dialog med SL som äger tunnelbanan som ligger intill, har varit en förutsättning för att genomföra projektet på ett bra sätt, berättar Tomas Jonson.

Tillsammans med Wingårdhs arkitekter har man skapat ett innovativt kontorshus med en takterrass med tillhörande padelbana och bastu i anslutning. Terrassen har även ett växthus för odling och utrymmen för umgänge och återhämtning.

–  Tanken är att samtliga hyresgäster ska ha tillgång till att nyttja terrassen. Det kommer att finnas möjligheter till att jobba, träna, fika, äta lunch eller varför inte använda den till festligare evenemang.

bild
K1 Karlberg Strand är ritad av Gert Wingårdh med arkitekter från Wingårdhs, och omfattar drygt 20 000 kvadratmeter, med en tydligt hälsoinriktad profil. Illustration: TMRW

 Miljöcertifieras enligt LEED Platinum

K1 Karlbergs strand siktar på den högsta miljöcertifieringen enligt U.S. Green Building Council – LEED Platinum.

- Vi har ett genomgående LEED-tänk som funnits med sedan starten. På taket finns solceller och fasaden består av GRC-element som bildar ett rutmönster runt fönstren med varierande djup. Elementen är ihåliga med en tjocklek på 29 millimeter, vilket innebär att de väger betydligt mindre än vad ett solitt betongblock skulle göra. Dessutom fungerar fasaden som solavskärmning. Vi får in dagsljus i byggnaden men minimerar solvärmelasterna, säger Tomas Jonson.

Lokalerna kommer att ha behovsstyrd ventilation som känner av både koldioxid och värme.

– På så vis får vi både energieffektiva installationssystem och en riktigt bra inomhusmiljö.

Fläktrum har placerats i husets kärna för att få in så många parkeringsplatser som möjligt i källaren. En ljusgård är förlagd mitt i huset för att släppa in ljuset och skapa trevliga pausytor. Kontorsarbetsplatserna är placerade runt fönstren i huset, som får sjöutsikt åt två väderstreck.

– Vi tror på det fysiska mötet mellan människor. Men det kommer att ställas ännu högre krav på flexibla och attraktiva kontor i framtiden, där människor genuint vill vistas. Med K1 Karlbergs Strand skapar vi just en sådan plats, som är väl anpassad och möter framtidens krav, avslutar Tomas Jonson.