Nu går LKF med i föreningen Rättvist byggande

LKFs hyresgäster ska kunna lita på att deras hem är byggda på rätt värderingar. LKF arbetar proaktivt för en rättvis konkurrens på lika och schyssta villkor – i hela kedjan av byggentreprenörer. Foto: Bengt Alm/Rättvist byggande.

LKF ansluter sig till föreningen Rättvist byggande. LKF arbetar redan idag proaktivt och strukturerat för att minska svartarbete, ekonomisk brottslighet och osunda arbetsplatser på våra byggen. Dagens högkonjunktur och bristen på arbetskraft inom byggbranschen har allt oftare lett till misstankar om fusk. Vi vill verka för en rättvis konkurrens på lika villkor inom byggbranschen. Rättvist byggande är en förening för byggherrar som med mandat och operativa möjligheter har förmågan att motverka en osund konkurrens och brottslighet i och kring byggprojekt.

Som allmännyttigt bostadsbolag vill LKF ta ett särskilt ansvar. Våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på rätt värderingar. Det handlar om att vi skapar förutsättningar för en rättvis konkurrens på lika och schyssta villkor – i hela kedjan av byggentreprenörer.

LKFs vision med Rättvist byggande är att våra byggarbetsplatser ska vara fria från oegentligheter. Våra entreprenörer och deras underentreprenörer ska vara seriösa och betala skatt och sociala avgifter. De ska ge sina anställda bra villkor – en skälig lön, arbetstid och semester.

– LKF skapar hem för våra hyresgäster att trivas, utvecklas och må bra. Därför är det viktigt att vi i alla sammanhang där vi verkar kan bidra till en sund bransch, säger Fredrik Millertsson, vd för LKF.

Rättvist byggande är ett samarbete mellan fastighetsbolag i Sverige, ett flertal tillsynsmyndigheter och branschorganisationer till exempel Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Fair Play Bygg.

Införande under våren

Under våren 2022 kommer utbildning av berörd personal ske på LKF samt införande av nya arbetssätt som är kopplat till Rättvist byggande.

Redan vid upphandling av nybyggnation ställs krav på entreprenörerna för att kunna lämna anbud. De kraven följer sedan med i kontraktsskrivningen. Sedan kommer det ske oannonserade kontroller på byggarbetsplatser och också att följa upp hela kedjan av underentreprenörer.

– Vi måste stoppa fusket och säkerställa att konkurrensen sker på lika villkor. Entreprenörer, i alla led, som arbetar på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss, säger Marie Ljungholm, upphandlare på LKF.