Alecta Fastigheter och Nordr blir ankarbyggare i Norra Djurgårdsstaden

Flygbild över Valparaiso. Källa: Stockholms stad

Valparaiso i Värtahamnen är ett större område inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden som nu ska markanvisas. Rollen som ankarbyggaktör samt en byggrätt om 50 000 kvm tilldelas Alecta Fastigheter och Nordr Sverige AB. Av tolv inkomna anbud är Alecta Fastigheter och Nordrs anbud det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Beslut tas i exploateringsnämnden den 12 maj.

 

I Valparaiso planeras kommersiell bebyggelse med kontor, kultur, centrumändamål och bostäder. Valparaiso innehåller cirka 150 000 kvm ljus BTA, med i huvudsak kommersiell bebyggelse som motsvarar cirka 5 000 arbetsplatser, men också minst 200 bostäder.

Alecta Fastigheter och Nordr lämnade bästa anbudet

Alecta Fastigheter och Nordrs anbud visar på god förståelse för platsens utmaningar, de har en tydlig projektidé hur platsen kan aktiveras och har en stark ekonomisk genomförandeförmåga samt god kunskap om kommersiell förvaltning.

Projektidén kombinerar den klassiska bykänslan med livet i den uppkopp­lade staden. Den beskriver innovativa angreppssätt som svarar på framtidens klimat och miljöutmaningar och lyfter fram 5-minutersstaden med närhet till service och verksamheter dygnets alla timmar. I projektidén finns bland annat tankar om återbruk, småskalig produktion och realtidslabb. Med projektidén som utgångspunkt matchar Alecta Fastigheter och Nordr de mål som satts upp för stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.  

Citat Stockholms stad

- Intresset för anbudsförfarandet har varit stort. Av tolv inkomna anbud är Alecta Fastigheter och Nordrs det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Vi ser fram emot att samarbeta med Alecta Fastigheter och Nordr kring utvecklingen av Valparaiso som blir ett viktigt nav och en intressant plats i det framväxande Norra Djurgårdsstaden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

 Citat Nordr

- Vi är jublande glada över förtroendet att vi tillsammans med staden och Alecta Fastigheter får arbeta med samskapande och lärande för att utveckla framtidens hållbara stad. En plats där vi vill förena klassisk stadsbyggnad med forskning och ny innovation, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef för Nordr.

Citat Alecta Fastigheter

- Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi oss an platsens utmaningar med nya infallsvinklar och ett nytt angreppssätt, oavsett om det handlar om lycka och välmående i stadsplaneringen eller olika vägar till klimatneutralitet, säger Lena Boberg, VD Alecta Fastigheter.

Central plats i Norra Djurgårdsstaden

Valparaiso ligger centralt i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden mellan Gärdet, hamnen och Värtaterminalen. Varje år strömmar miljontals besökare, turister och kryssningsresenärer genom området. Nu är hela hamnområdet under omvandling, och Valparaiso blir ett nav med kopplingar till Gärdet, till övriga delar av hamnen och till Hjorthagen. 

Ankarbyggaktörens roll

Ankarbyggaktörens roll är att bidra med byggherreperspektivet och säkerställa planens genomförbarhet på kvartersnivå samt att planens innehåll är kommersiellt gångbart. För att säkerställa ankarbyggsaktörens kompetens har utvärdering skett på tidigare genomförda projekt om minst 75 000 kvm samt extern referenstagning.
 

Tidplan för projektet

Samråd kvartal 1, 2024

Övriga markanvisningar genomförs i samband med samråd, kvartal 1, 2024

Antagande av planen kvartal 4, 2025

Byggstart för bolagen bedöms kunna ske 2027