Rekordmånad för nyproduktionsbostäder i Stockholms län

November bjöd på årets högsta noteringar för säljstartade nyproduktionsbostäder i Stockholms län.

- Antalet säljstartade bostäder är klart utstickande för året och det rådande marknadsläget, säger Daniel Frimark, analysansvarig på Svensk Nyproduktion.

Nyproduktionsmarknaden i Stockholms län når toppnivåer. Under november månad säljstartade hela 32 nyproduktionsprojekt och hela 1 198 bostäder nådde marknaden.

bild
Bildkälla: Svensk Nyproduktion.

- Detta är årets högsta notering och andra månaden i år med över 1 000 säljstartade bostäder i Stockholms län. Siffrorna når inte upp i nivå med toppmånaderna åren 2016 och 2017, men de är klart utstickande i det marknadsläge som vi har just nu, säger Daniel Frimark, analysansvarig på Svensk Nyproduktion.

Totalt sett har det varit ett mycket positivt år för nyproduktionsmarknaden i Stockholms län. Hittills i år, räknat fram till den sista november, har över 7 200 säljstartade bostäder nått marknaden, vilket är omkring 600 fler än under hela föregående år.

- Hela 27 procent av bostäderna som säljstartades i november var ettor och lika stor andel var tvåor. Detta sticker ut vad det gäller ettorna då andelen säljstartade ettor minskat under de senaste åren och i år endast stått för omkring 15 procent av de säljstartade bostäderna, berättar Daniel Frimark.

Majoriteten av de ettor som säljstartats i november ligger i Järfälla kommun. Järfälla är även den kommun som har flest säljstartade bostäder i länet i november månad.

bild
Bildkälla: Svensk Nyproduktion.

- Av de totalt dryga 7 200 bostäder som säljstartats i Stockholms län i år ligger så många som 965 i Järfälla. Järfälla påverkades kraftigt av det marknadsläge som rådde 2017 och 2018. Det är tydligt att den marknaden nu hunnit återhämta sig och det ska bli intressant att följa utvecklingen där under det kommande året, säger Daniel Frimark.

Svensk Nyproduktions siffror visar även att andelen ägarlägenheter har ökat jämfört med föregående år. I slutet av november hade hela 445 ägarlägenheter nått marknaden, vilket kan jämföras med 296 stycken under hela förra året. Andelen av lägenheterna som är ägarlägenheter ligger på 7,5 procent i år jämfört med 5,7 procent år 2020.

- Priset på nyproducerat fortsätter också att öka något även under november, om än marginellt, berättar Daniel Frimark.

bild
Bildkälla: Svensk Nyproduktion.