Lägre koldioxidutsläpp när Sveafastigheter bygger i Jordbro

Rendering Näckrosen. Foto: Sveafastigheter

Sveafastigheters Näckrosen byggs med återvunnet armeringsjärn samt grön betong i grundplatta, platsgjutna källarväggar och undergjutningar. Åtgärderna, tillsammans med en optimerad konstruktion, beräknas minska koldioxidutsläppet med minst 40 procent jämfört med om ny armering, traditionell betong och standardiserad konstruktion använts.   

Kvarteret Näckrosen intill Jordbro Centrum kommer bestå av 367 lägenheter inklusive tolv LSS-bostäder samt en förskola. 27 oktober togs första spadtaget. Vid eventet spelade lokala artister från Vägen Ut- Vi Unga och jordbrobor bjöds in till samtal och fika med förtroendevalda samt representanter från Haninge kommun, SBB och Sveafastigheter.  

Sveafastigheters spadtagsevent

DJ Tajo och CESSN. Foto: Martin Brusewitz

- Vi är glada att kunna engagera oss i Jordbros utveckling. Vi vill bidra till platsens attraktivitet och samtidigt använda smarta hållbarhetslösningar som väsentligt håller nere koldioxidavtrycket från byggnationen, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Spadtag Nckrosen Jordbro 

Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter, Ilija Batljan, vd, SBB, Meeri Wasberg, ordförande i kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun. Foto: Fredrik Hjerling

Kvarteret Näckrosen är en del av den första etappen i utvecklingen av Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel. Kvarteret är det första bostadskvarter som byggs i Jordbro sedan 2018. Vid spadtaget deltog Meeri Wasberg (S), ordförande i kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun. 

- Jordbro har ett attraktivt läge och vi är glada för att våra samarbetspartners satsar i denna stadsdel och ser potentialen i den. Och det här är ju bara början. Vi planerar också för ett nytt centrum. Att göra en så här stor satsning på den fysiska miljön är ett viktigt bidrag till att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsdel, säger Meeri Wasberg (S), ordförande i kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun. 

I Näckrosen används så kallad grön betong, vilket är traditionell betong blandat med restprodukten masugnsslagg. Den gröna betongen används i Näckrosens grundplatta, platsgjutna källarväggar och undergjutningar, vilket beräknas generera en minskning på cirka 170 000 kg CO₂e, jämfört med om traditionell betong hade använts. Dessutom används återvunnen armering i prefabelement, grundplatta och stomme, vilket beräknas genererar en minskning på cirka 987 000 kg CO₂e, jämfört med om ny armering skulle använts. Den gröna betongen och återvunna armeringen tillsammans med en optimerad konstruktion gör att stommens klimatpåverkan beräknas bli cirka 179 kg CO₂e /ATemp, en minskning med minst 40 procent jämfört med om ny armering, traditionell betong och standardiserad konstruktion hade använts.  

- Vi har ett tätt samarbete med vår totalentreprenad, H2 Entreprenad. För varje projekt tar vi med lärdomar från föregående projekt tillsammans med de senaste innovationerna för att stretcha vårt hållbarhetsarbete. I Näckrosen är det framförallt den slimmade, optimerade stomkonstruktionen tillsammans med grön betong och återvunnen armering som kraftigt minskar vårt koldioxidutsläpp, säger Görel Hällqvist, Affärsområdeschef Projekt, Sveafastigheter. 

Näckrosen kommer ha solceller på taket och certifieras med Miljöbyggnad Silver. Näckrosen är också pilotprojekt för Sveafastigheters och H2 Entreprenads samarbete med Prodikt, som är en plattform för att klimatberäkna allt ingående material som används vid byggnationen.