Nytt kontorshus på Södermalm med en rot i Söderledstunneln

I gatuplanet finns möjlighet till restaurang- och/eller caféverksamhet och ett torg plussar på den välkomnande miljön. Rendering: Equator

Av Susanne Ringheim Kilje

Ombyggbarhet, att tillföra värde och digitalt samarbete är ord att hålla i minnet när man pratar om den nya kontorsbyggnad som håller på att uppföras på Folkungagatan 44 på Södermalm i Stockholm.

Byggnaden är ett led i utvecklingen av området runt Medborgarplatsen. Uppdragsansvarig och ansvarig arkitekt, Louise von Bahr på Equator Arkitekter, var med redan i den första etappen av arbetet med kvarteret Nattugglan där ett kontorshus byggdes om 2015.

– Ambitionen har varit att förbättra infrastrukturen i sin helhet så att kvarteret blir en levande, offentlig plats och en förlängning av Medborgarplatsen, säger hon.

En ny detaljplan för Nattugglan medgav rivning av ett tekniskt utdömt gammalt kontorshus som saknade tydlig entré. Huset ersätts nu med det moderna kontorshuset där konsultbolaget Tyréns blir största hyresgäst.

– Vi skapar genom detta två självständiga kontorshus med egna entréer, trappor och hissar. Detta ger god flexibilitet för framtiden och ett hus som kan möta många olika hyresgästers behov, säger Louise.

bild
Arbetsplatser och en levande miljö tillförs Södermalm, i och med att Vasakronan bygger ett nytt kontorshus på Folkungagatan 44. Ill: Equator

Skinande ny genväg

Gångstråket, eller ”genvägen”, från Medborgarplatsen och Åsögatan har arkitekterna förstärkt med belysning och ljusskulpturer för att få intressanta sekvenser och skapa en trygg miljö. Tillsammans med en levande miljö i gatuplan vid det nya kontorshuset – 500 kvadratmeter är avsatt som publika/kommersiella ytor – hoppas arkitekterna på att denna del av Södermalm blir vacker och välkomnande.

– Jag är stolt över mycket i det här projektet. Vi har tagit bort ett hus, men ger tillbaka och tillför många nya värden. Möjligheten att ströva vackert, tryggt och inspirerande i kvarteret, och att det tillförs arbetsplatser på Södermalm så att miljön blir mer blandad är positivt för staden i stort, säger Louise.

Hon vill framhålla konstruktörernas arbete. Tack vare byggnationen av det första kontorshuset var förutsättningarna relativt kända, men uppdraget har likaväl varit komplext eftersom det nya, bredare huset delvis står på Söderledstunneln, med grundläggning vid sidan av tunneln.

Unikt för projektet är att det är molnprojekterat. Samtliga discipliner har projekterat molnbaserat i en konsultgemensam central modell. Beslutet togs av Vasakronan redan 2016 i en stark vilja att bygga för framtiden.

– Det handlar om hållbarhet på en strukturell nivå. Stora projekt som detta driver hela branschen mot miljöansvar, i och med krav på hållbarhet i upphandlings skedet, livscykelanalyser och spårbarhet kring tillverkning, säger Louise

Färre felkällor

Den digitala modellen har minimerat felkällorna i projektet, säger hon vidare.

– Anbudssidan har kunnat gå in i modellen för att få en realistisk bild av exakt vad som ska göras och vad som behövs materialmässigt. Johan Hiller, handläggande arkitekt på Equator, är den som har jobbat närmast Louise under projektets gång.

– När fler parter i ett tidigt skede förstår målet så gynnar det hela projektet i form av nya lösningar, innovationer och kunskapslyft. Det leder till ett nära samarbete och en större arbetsglädje, säger han. Även ute på bygget har 3-D modeller och paddor ersatt pappersritningar.

– Den nya generationen på byggena är extremt digital, så för dem är det helt naturligt. Dessutom är digitala lösningar smidigare i alla led och en miljöprioritering, så klart, säger Johan.

bild
Fasadens plåtarbeten är utförda med stor precision för att ge reliefverkan och skuggspel. Bild: Equator

Tänkt att stå länge

Arkitekterna jobbade intensivt för att hitta rätt material och stil så att kontorshuset ska inordna sig respektfullt i omgivningen. Byggnaden är både strikt och varierad med få men tydliga detaljer. Fasaden har en reliefverkan tack vare väl utförda plåtarbeten och bockning av plåten i de horisontella delarna. Det ger fint skuggspel som förstärker de lätt indragna fönstren.

Rationella fasadmoduler med föroxiderad mässingsplåt som kommer att mörkna med tiden har valts för att passa kyrkans tegelfasad och tillföra Medborgarhuset något extra. Kulörmässigt linjerar plåten med det nyligen renoverade kontorshuset bredvid. Längs nästan hela bottenvåningen ligger en natur - stenssockel i granit.

– Huset är och ser slitstarkt ut. Det tål staden och omgivningarnas stoj, är rent i sina linjer men varierat i sin strukturala form, vilket skapar möjliga terrasslägen högre upp i huset. Kopplingen mellan ute och inne är modern och viktig med tanke på hur vi vill jobba nu efter Covid-19, säger Louise.

Designkonceptet är återkommande, exteriört och interiört. Interiören får putsliknande ytskikt i gemensamma trapphallar och svala, sammanhållna färgscheman med inslag av paneler. Mönstret i fasaden går igen i trapphuset, men i form av träpanel. Terrazzo är genomgående material på golv i entréer och trapphus.

Louise menar att det går att skapa positiva minnen i samband med rivning och nybyggnation. Under byggets gång har Equator anordnat en barnworkshop på den förskola som ligger nästgårds, i syfte att förmedla projektets målbild. Barnen fick bland annat rita bilder av sådant som de önskade skulle finnas på platsen.

– Utifrån våra samtal kommer vi att utforma en barnvänlig skulptur som ska stå på gångvägen där barnen passerar. Men gladast var nog barnen då de fick ta emot en stor box med glass som bygget lyfte ned med en kran!

bild