NCC erhåller markanvisning i Kristineberg

Bild: Articon.

Stockholms stad har tilldelat NCC en markanvisning för utveckling av cirka
30 000 kvadratmeter kontor med attraktivt läge i Kristineberg, beläget på nordvästra Kungsholmen i Stockholm.

– Vi gillar stadens tydliga ambition om att fortsätta utveckla området och göra det till en naturlig del av innerstaden. Vi ser fram emot att få bidra i den utvecklingen med ett attraktivt och hållbart kontorserbjudande i en stadsdel med stor potential, säger Andreas Lindelöf, chef NCC Property Development Stockholm.

Kristinebergshöjden är belägen mellan Essingeleden och Kristinebergs slottspark och utgör en del av nordvästra Kungsholmen, där en stadsmässig och sammanhängande miljö växer fram med ett tillgängligt läge i skärningspunkten mellan stad och park. Stockholms stad och NCC har arbetat med projektidén för området under många år och detta är en förnyad markanvisning med ändrade förutsättningar.

– Vi värnar om att utveckla och bygga hållbara fastigheter och se till ekologiska värden i närmiljön, så vi gläder oss åt att vi med den här förnyade markanvisningen kan bevara de mest skyddsvärda ekarna i området. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft hoppas vi kunna påbörja projektet runt 2023–2024, säger Andreas Lindelöf.

Ambitionen med nordvästra Kungsholmen är att skapa en trygg och attraktiv innerstadsdel med en blandning av kontorsarbetsplatser och bostäder och med närhet till Mälarens strand, parker, service och goda kommunikationer. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende och upp emot 35 000 arbetsplatser.