Heimstaden köper stor fastighetsportfölj från Akelius 

Monumentet 29 i Stockholm. Bild: Heimstaden.

Nu står det klart att Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad har slutit avtal med Akelius om att förvärva deras svenska, danska och tyska fastighetsportfölj. Totalt omfattar förvärvet 599 fastigheter och 28 776 hyresrätter i fem europeiska städer, varav 10 041 hyresrätter återfinns i Stockholm och i Malmö.
 

Om portföljen 
Portföljen omfattar 599 fastigheter och 28 776 hyresrätter i Sverige, Danmark och Tyskland där Heimstaden redan idag har en fullt integrerad värdekedja med lokal förvaltning. I 27 år har Akelius successivt byggt upp portföljen med kontinuerlig utveckling och förbättring vilket positivt kompletterar Heimstaden Bostads långsiktiga, värdefokuserade perspektiv. 

Sverige
Den svenska portföljen omfattar 10 041 reglerade hyresrätter, ca 118 000 kvm kommersiellt utrymme och 7 050 parkeringsplatser. Sverige är Heimstaden Bostads ursprungsmarknad och bolagets operativa erfarenhet möjliggör en framgångsrik integrering av nya kollegor och fastigheter i Stockholm och Malmö

Tyskland
Den tyska portföljen omfattar 17 642 reglerade hyresrätter, ca. 66 000 kvm kommersiellt utrymme och 1 859 parkeringsplatser. Förra året etablerade Heimstaden egen förvaltning i Berlin med kapacitet att hantera en storskalig fastighetsportfölj. Den här affären är Heimstaden Bostads första investering i Hamburg, en stad med gynnsam demografi, positiv ekonomisk utveckling och en stark modell för samarbete mellan politik, samhälle och privata bostadsfastighetsbolag.

Danmark
Den danska portföljen omfattar 1039 hyresrätter, varav 90% är reglerade, ca 6 000 kvm kommersiellt utrymme och 205 parkeringsplatser. Det geografiska läget möjliggör en effektiv integrering med Heimstaden Bostads lokala verksamhet.