Konjunkturrapport visar ljusa signaler

Ljusa signaler från NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Bild: Navet

I den kommande konjunkturrapporten för svensk ekonomi och byggmarknad från NAVET Analytics, presenteras en ljus bild av byggmarknaden och en ekonomi som överraskat positivt under året.

Husbyggnadsinvesteringarna har vuxit på bred front under första halvåret i år. Både arbetsvolym och orderstock hos konsultföretagen i NAVET Analytics intervjupanel visar god tillväxt, vilket ger indikationer om en fortsatt uppgång på byggmarknaden under nästa år. Kapacitetsbristen börjar göra sig gällande inom industri och näringsliv, vilket kan hämma tillväxten, men också skapa behov av investeringar. De största osäkerhetsfaktorerna enligt rapporten är materialbrist, stigande materialpriser samt risken för en kommande cementbrist med hänsyn till osäkerheten om Cementas fortsatta brytning av kalksten i Slite.