Fri hyressättning vid nyproduktion?

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta. Bild: Sveriges Allmännytta

Förslaget om en ny lag för fri hyressättning vid nyproduktion är kanske den största bostadspolitiska förändringen på 50 år. Men det kommer knappast leda till att det byggs fler bostäder. Kraftigt ökande byggpriser under flera år har lett till att hyrorna i dagens nyproduktion är väldigt höga och få kan betala mer för att hyra en lägenhet.

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

I januariavtalet kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna överens om att reformera hyresmodellen och införa fri hyressättning vid nyproduktion. Idag överlämnade regeringens särskilde utredare Kazimir Åberg ett förslag till en ny modell för fri hyressättning vid nyproduktion till justitieminister Morgan Johansson.

– Förslaget kommer knappast att ha någon större effekt på bostadsbyggandet. Kraftigt ökande byggpriser under flera år har lett till att hyrorna i dagens nyproduktion är väldigt höga och det finns knappast någon betalningsvilja för ännu högre hyror. Utredningen har ett för kraftigt storstadsfokus. Möjligen kan förslaget leda till att det byggs nytt på ett fåtal mycket attraktiva platser i storstäderna, men där finns sällan utrymme att bygga mer, säger Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta presenterade under våren en rapport där Evidens analyserade effekter av fri hyressättning för nyproduktionen av hyresbostäder i mindre och medelstora kommuner. Slutsatsen var i korthet att fria hyror ger ingen eller liten effekt på nyproduktionen i dessa kommuner. Resultatet bekräftas av enkät bland Sveriges Allmännyttas medlemmar. Endast en femtedel av företagen, främst större bolag, bedömde att de skulle kunna bygga fler bostäder med fri hyressättning. De flesta företagen bedömde att det inte skulle ha någon effekt.

– Det finns andra större hinder för bostadsbyggandet än hyressättningssystemet, som till exempel brist på byggbar mark, höga byggpriser, nedskrivningskrav och kollektiva hyresförhandlingar som inte fungerar effektivt, säger Anders Nordstrand.

– För allmännyttans del är det viktiga att pressa byggpriserna, så att hyrorna kan hållas nere för att så många som möjligt ska kunna efterfråga det som byggs. Det är vårt kanske viktigaste bidrag till en socialt hållbar bostadsförsörjning, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

– Det är dock bra att utredaren föreslår att systemet med presumtionshyror ska behållas. Allmännyttan använder sig av detta system i relativt stor utsträckning, inte minst vid nyproduktion utanför de starkaste marknaderna, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Sveriges Allmännytta kommer analysera förslagen och dess konsekvenser och lämna synpunkter i ett remissyttrande.

Källa: Sveriges Allmännytta