Svensk träarkitektur och design i ny utställning - Woodlife Sweden

Lofthuset Orbaden. Foto: Martin Edström

Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branchorganisationenerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

 

bild
Lindesberg hälsocentrum. Foto: Åke Eson Lindman

 

Woodlife Sweden består av material på engelska och finns tillgänglig att ladda ner på Sharing Sweden för internationella utställare. Först ut i Sverige är Form Design Center i Malmö, som visar utställningen på svenska mellan 17 april och 15 augusti.

Woodlife Sweden beskriver hur svenska arkitekter och designers arbetar med trä i en rad nutida projekt. Den tar oss med på en resa genom Sverige

– från norr till söder, från stad till land, från stora påkostade byggnader till småskaliga projekt. De flesta är färdigställda, några fortfarande under uppbyggnad, medan andra än så länge endast utgör en vision om en mer hållbar framtid. De 40 projekten, som består av bostadshus, kommersiell bebyggelse och offentliga rum, visar hur arkitektur, design och stadsplanering kan bidra till att minska klimatpåverkan och driva på utvecklingen mot en cirkulär biobaserad ekonomi.

 

bild
Atelje Södersvik. Foto: Åke Eson Lindman

- Svenska arkitekter, designer, fastighetsbolag och andra branschaktörer utmanar gamla föreställningar om vad som är möjligt att bygga i trä. Utställningen visar otaliga exempel där svensk träarkitektur och formgivning ligger i framkant. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi inspirera internationella kollegor och skapa dialog om centrala framtidsfrågor, säger Jenny Bergström, projektledare på Svenska institutet som med start i april erbjuder utställningen till svenska ambassader och konsulat.

Skogen utgör nära 70 procent av Sveriges yta. Den unika tillgången till trä har länge avspeglat sig i svenskt husbyggande. 90 procent av alla enfamiljshus byggs i trä och 20 procent av enfamiljshusen över två våningar med trästomme. Träersätter allt oftare fossilbaserade alternativ som cement, stål och plast. Tack vare tekniska innovationer och lagändringar är det sedan 1994 möjligt att bygga även höga hus i trä. Dessa blir ofta viktiga symboliska byggnader, men det är antalet trähusbyggen som gör den stora skillnaden för miljön och klimatet.

 

bild
Sara Kulturhus i Skellefteå. Foto: White Arkitekter

 

Trä är i dag det enda förnybara byggmaterialet. De positiva effekterna av att bygga i trä är många. Det leder till minskade koldioxidutsläpp och klimatpåverkan kan reduceras med minst 50 procent. Byggprocesserna är betydligt kortare än med platsbyggd betong. Med grundmaterialet runt husknuten minskar dessutom transportbehoven och hela byggprocessen skapar mindre klimatavtryck. Trä är ett lätt material. Det är därför enklare att transportera och markarbetena blir mindre krävande. Den hälsofrämjande effekten, däribland akustiken, är ytterligare en faktor som talar för att fler att kommer att välja trä i framtiden.

 

bild
Botanikern i Uppsala. Foto: David Valldeby

 

Träsektorn står i centrum för den hållbara utvecklingen men kan inte ensam möta utmaningarna. Det är bara genom nära tvärvetenskapliga samarbeten mellan arkitekter, designer, den akademiska världen och industrin som innovation kan drivas och därefter implementeras i byggprocessen.

 

bild
Trikåfabriken, Hammarbysjöstad. Foto: Christoffer Skogsmo

 

Woodlife Sweden riktar sig till svenska och internationella aktörer inom hela träindustrin och vill vara en plattform för ökat samarbete. Ett annat syfte är att bidra till underlag i diskussioner och seminarier om framtidens stadsplanering.