Erlandsson Bygg förvärvas av SEHED

Bild: Fleur/Unsplash

Erlandsson Bygg i Stockholm AB har varit verksamt i Storstockholmsområdet sedan mitten av 1990-talet. Verksamheten expanderade kraftigt fram till hösten 2020 då bolaget på grund av ekonomiska problem relaterade till tidigare nybyggnadsprojekt tvingades ansöka om företagsrekonstruktion.

Under rekonstruktionen har verksamheten bantats väsentligt för att på nytt kunna bli konkurrenskraftig. Rekonstruktionen har inneburit att bolaget genomgått genomgripande förändringar som bland annat innefattat personalneddragningar, besparingar av overheadkostnader och nya effektivare arbetsrutiner.

Erlandsson Bygg i Stockholm planerar nu för att kunna lämna rekonstruktionen bakom sig och för en comeback med en verksamhet inom framförallt byggservice och en mer begränsad verksamhet inom nyproduktion. Avsikten är att bolaget med drygt 50 anställda fortsätter att utveckla en kundanpassad och vinstgivande verksamhet i Stockholmsområdet.

Inom kort kommer bolaget att lägga fram ett förslag till ackord till sina borgenärer. Under förutsättning att bl.a. ackordsförslaget accepteras kommer SEHED, som ny ägare till bolaget, att ta över verksamheten i anslutning till att ackordet ska betalas. SEHED, som har en stark ekonomisk ställning, har det kapital som erfordras för att Erlandsson Bygg i Stockholm åter ska få en stabil bas för sin framtida verksamhet.

SEHED har hittills saknat byggservice i sitt verksamhetsutbud. Företagsgruppen kommer nu kunna ge kunder en ännu bättre helhetsservice i form av fasad- och takentreprenader, lokalanpassning och ombyggnad samt nu även byggservice förutom den nyproduktionsverksamhet gruppen bedriver. SEHED har starka byggmästartraditioner och den äldsta delen av företagsgruppen har varit verksam i över 100 års tid.

Tillsammans beräknas Erlandssons Bygg i Stockholm och SEHED få en omsättning på ca 2,5 MDR och kommer att sysselsätta närmare 500 medarbetare.