Fasadgruppen i avtal med Lindbäcks Bygg

Bild: ALM Equity.

Fasadgruppens dotterbolag Valbo Fasad har tecknat avtal med Lindbäcks Bygg avseende nyproduktion av flerfamiljshus i södra Häggvik i Sollentuna, som ska uppföras på uppdrag av ALM Småa Bostad.

Det finns en stor efterfrågan på kvadrat- och klimatsmarta lägenheter i kommunikationsnära lägen och Södra Häggvik i Sollentuna genomgår en transformation från ett slumrande handelsområde till en ny dynamisk stadsdel med bostäder. Valbo Fasads uppdrag avser murning och putsning. I projektet finns även Fasadgruppens dotterbolag rapid hyrställningar. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 mkr.