Henrik Saxborn går från Castellum

Henrik Saxborn. Bild: Castellum.

Henrik Saxborn har meddelat styrelsen i Castellum att han beslutat att lämna sin roll som vd och koncernchef under 2021. Henrik Saxborn tillträdde rollen som verkställande direktör 2013 och var dessförinnan vice vd på Castellum sedan 2006. Styrelsen inleder nu, i samråd med Henrik Saxborn, en process för att tillsätta en ny vd och koncernchef.

- Jag vill från styrelsens sida tacka Henrik Saxborn för hans tid som koncernchef och positiva bidrag till bolagets utveckling och tillväxt. Castellum står väl rustat inför framtiden och jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med styrelse och ledning” säger Rutger Arnhult, styrelseordförande Castellum AB.

Henrik Saxborn kommer att fortsätta i sin nuvarande roll i sex månader eller till dess att en ersättare tillträder, och därmed bidra till en smidig övergång.