”Säkerhetsinstallatörerna måste komma in tidigare i byggprojekten”

Säkerhetsbranschen behöver föryngras och jobbet som säkerhetstekniker passar lika bra för tjejer som för killar. På bilden installerar Katarina Rönngren ett larm hos en av Bravidas kunder. Foto: Bravida.

Av C-G Hanberg

–Låssmeder och säkerhetsinstallatörer måste komma in lika tidigt i ett byggprojekt som elinstallatörerna, säger Håkan Dosé, ordförande för SLR, en branschorganisation för auktoriserade låsmästarföretag och säkerhetsinstallatörer.

Dagens digitala säkerhetssystem med olika behörighetszoner är komplexa och tar tid att installera. Därför ska säkerhetsentreprenören ska vara med lika tidigt i byggprojektet som elinstallatören, framhåller Håkan Dosé. Bygg- och fastighetsbranschen bör enligt honom anlita ett SLR-anslutet företag: 

– Då vet man att säkerhetshetsinstallatören eller låssmeden har rätt kompetens för installation och service. Och att det finns reservdelar och utbytesenheter och att säkerhetssystemen kan uppgraderas när kundens företag växer eller en ny programvara lanseras.

SLR ställer höga krav på yrkesskicklighet, affärsetik och ekonomi hos medlemsföretagen.

 

bild
–Låssmeder och säkerhetsinstallatörer bör komma in lika tidigt i ett byggprojekt som elinstallatören. Dagens lås och passersystem är till stor del digitala och tar tid att installera och trimma in, säger Håkan Dosé, ordförande i SLR. Foto: Linus Dahlbäck, SLR.

 

– Låssmedsföretaget måste ha minst en person med lägst sex års erfarenhet i låssmedsyrket och ett mästarbrev. Företaget ska även ha en butik för att kunna ge kunderna snabb service, berättar Håkan Dosé.

”Boka möte med några leverantörer”

Hur ska man göra för att få den bästa säkerhetslösningen?

– Byggherren bör boka ett möte med ett eller flera medlemsföretag i SLR, som samverkar med olika fabrikanter, för att få förslag på säkerhetslösningar för den aktuella byggnaden. De flesta fabrikanterna finns listade på SEM Groups hemsida. Innan mötet bör byggherren ha tagit fram en kravspecifikation som visar hur fastigheten ska fungera när det gäller tillträde och skydd mot inbrott säger Håkan Dosé.

2017 sålde han sitt företag Nivex AB i Göteborg, inriktat mot värdeförvaringsenheter och lås med höga säkerhetskrav. Efter 30 år som egen företagare skulle han nu njuta sitt otium som pensionär.

Känner många SLR-medlemmar

–Men efter moget övervägande tackade jag istället ja till att bli ordförande för SLR. Nivex är leverantör till många av SLR:s medlemsföretag Så jag känner dem väl. Hittills har jag träffat ett 50-tal av SLR:s cirka 150 medlemsföretag och ska fortsätta att besöka dem när pandemirestriktionerna hävts, berättar Håkan Dosé.

SLR har gjort en enkätundersökning bland medlemsföretagen.

– Två saker sticker ut i svaren; behovet av kompetensförsörjning och en stärkt auktorisation av lås - smedsföretag, säger Håkan Dosé.

Idag kan vem som helst kalla sig för låssmed och det finns oseriösa aktörer i branschen som tar hutlöst betalt för att till exempel hjälpa någon som låst sig ute.

– Den som är utelåst ska därför alltid kontakta ett lokalt låssmedsföretag via SLR:s hemsida, säger Håkan Dosé.

Auktorisationen stärker SLR bland annat genom uppföljande kontroller.

– Vi bedömer medlemsföretagens kompetens när det gäller passersystem, larm övervakningskameror och andra säkerhetsprodukter och att kräver också att lokalerna har ett bra inbrottsskydd. Vi vill även ha en statlig auktorisation av låssmeder och säkerhetsinstallatörer, säger Håkan Dosé.

Låssmederna har breddat utbudet

Allt fler låsmästarföretag installerar även larm, passersystem och övervakningskameror. SLR är positivt inställt till övervakningskameror.

– Men man måste hitta balanspunkten mellan skyddet av den personliga integriteten och den brottsförebyggande effekt kameran har. Min dotter bor i det kameratäta London. Hon känner sig mycket tryggare när hon åker tunnelbana där än i Stockholm, säger Håkan Dosé.

Hösten 2021 införs lås- och passerteknik som ett valbart ämne i gymnasiet.

– Ungdomar som slutför utbildningen i dessa ämnen med godkända betyg är garanterade jobb. Utbildningen är intressant med ett stort inslag av digitalteknik. Och det nya säkerhetsuniversitetet i Stockholm erbjuder kurser, där man efter godkänd examen blir behörig ingenjör inom larm- och kameraövervakning, säger Håkan Dosé.

Jättarna slukar de små

De senaste tio åren har det skett en konsolidering av låssmedsbranschen.

– Större företag har köpt upp många mindre, familjeägda låssmedsföretag. Idag finns det fem större konstellationer: Assaägda Certego, Byggbeslag Lås & Säkerhet, Great Security, Avarn Security och Prosero, berättar Håkan Dosé.

Grossistmarknaden domineras av Stockholmsbaserade Copiax, som tidigare ägts av bland annat SLR men idag är ASSA-ägt, samt AXS Nordic i Stockholm och Mölnlycke.

– Det är bra att det finns konkurrens på grossistsidan. Det pressar priserna och kan också bidra till ökad produktkvalitet, menar Håkan Dosé. Håkan Dosé är civilekonom till professionen och har också varit artilleriofficer. Nu leder han istället SLR i kampen mot en osynlig fiende, otryggheten. SLR:s medlemmar förfogar över en stor ”vapenarsenal” som bidrar till ökad trygghet och säkerhet i samhället.

 

bild