Haninge Bostäders miljonprogramhus renoveras av Fasadgruppen

Bild: Fasadgruppen

Fasadgruppens dotterbolag Sterner Stenhus Fasad har fått i uppdrag av det kommunala bostadsföretaget Haninge Bostäder att renovera fyra bostadshus i Jordbro som uppfördes som en del av miljonprogrammet under slutet av 60-talet. Projektet kommer att pågå under två år. 

Arbetet i de fyra sjuvåningshusen kommer att omfatta fasadputs, takbyten, inglasning av balkonger samt byten till fönster med bättre isoleringsförmåga. Ordervärdet uppgår till cirka 57 miljoner kronor.

”Sterner Stenhus Fasad har under årens lopp genomfört många miljonprogramsrenoveringar och vi ser fram mot att modernisera de aktuella fastigheterna i Jordbro. Genom arbetet är målet är att bidra till en trivsam och hållbar boendemiljö för alla hyresgäster”, säger Pekka Vehmas, arbetschef för Sterner Stenhus Fasad.