Ny skola och sporthall i Älta byggs av Peab

Stavborgsskolan Älta. Bild: Peab

Peab har fått uppdraget att bygga en grundskola med tillhörande sporthallar i Älta söder om Stockholm. Beställare är Hemsö och kontraktssumman uppgår till 306 miljoner svenska kronor.

Stavsborgsskolan ligger i Älta i Nacka kommun och är en grundskola som idag rymmer cirka 600 elever. Nacka kommun driver skolverksamheten. Då Älta växer ökar behovet av skol- och idrottslokaler. Den nuvarande skolan kommer att rivas för att ersättas med en ny, större skolbyggnad som rymmer 1 200 elever från förskoleklass till årskurs nio, samt att lokalerna initialt kommer att kunna nyttjas som förskola. Utöver den nya skolan kommer även nya idrottshallar att byggas.

Den nya skolbyggnaden, inklusive idrottshallarna, uppgår till cirka 14 000 kvadratmeter. Under byggtiden kommer skolverksamheten att evakueras till tillfälliga lokaler vid Strandparkskolan.

– När Älta växer så behövs också mer skol- och idrottslokaler. Det här är en jättesatsning, vårt största skolprojekt i Nacka sedan 70-talet. Det blir en modern, flexibel och yteffektiv skola som jag hoppas ska vara fylld av bra undervisning på dagarna och kultur- och idrottsverksamhet på kvällar och helger, säger Mats Gerdau, ordförande i kommunstyrelsen i Nacka kommun.

Miljön står i fokus under byggnationen och projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld gällande energi.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i juni 2021 och skolan beräknas stå klar i samband med att höstterminen 2023 börjar.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet.