Obos förvävar 172 småhusbyggrätter på Björnö, Norrtälje

Bild: PxHere

Medlemsägda OBOS fortsätter sin ambitiösa satsning genom ett förvärv av småhusbyggrätter med lagakraftvunnen detaljplan. Förvärvet är ett välkommet tillskott för de båda systerbolagen OBOS Kärnhem AB och OBOS Sverige AB. Norrtälje kommun är en populär skärgårdskommun och stadsdelen Björnö ligger fyra kilometer söder om Norrtälje centrum i ett naturskönt område med direkt närhet till Kvisthamraviken

- OBOS har byggt bostäder med stor framgång i Björnö sedan 2015 och det är väldigt kul att vi fått möjligheten att förvärva ytterligare byggrätter för utveckling av hållbara bostäder på Björnö i Norrtälje. Vår första säljstart är planerad redan till våren 2021 och nu inleder vi ett gemensamt utvecklingsarbete för att kunna erbjuda våra medlemmar och kunder hållbara bostäder, säger Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef, OBOS Kärnhem och Malin Hart Randes, Regionchef på OBOS Sverige.

Säljare är Villamarken Exploatering i Stockholm AB, ett JV-bolag som ägs av HSB Bostad och Ikano Bostad. Tango Capital Markets var säljarens rådgivare. Utbygganden av Björnö startade under 2014. Detaljplaneringen för området är indelat i två etapper där den första detaljplanen vann laga kraft 2010. Totalt medger den första detaljplanen 350 småhusbyggrätter. Byggstart för de förvärvade byggrätterna är tänkt att ske redan under 2021 och med ett syfte att ytterligare utveckla byggrätterna genom villa och parhusbebyggelse till att omfatta minst 200 bostäder. 

Norrtälje kommun ser en befolkningstillväxt på 20% de kommande tio åren och förutom bostäder planeras det även för skola och förskola i nästa detaljplan på Björnö. Norska OBOS har nyligen öppnat sitt medlemsprogram i Sverige och satsar med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna. OBOS har tidigare aviserat flera stora projekt i Stockholmsområdet, bland annat Gasklockan och Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden, Årstafältet, Valsjöskogen i Österåker kommun samt nyligen ett förvärv av kvarteret Tårpilen i Sollentuna. Med detta förvärv kompletterar OBOS sin portfölj och breddar erbjudandet till sina medlemmar.