Järfälla och Åke Sundvall tecknar avtal om markanvisning i Barkarbystaden

Illustrationsplan Järfälla Kommun med Åke Sundvalls markanvisning inringad. Foto: Järfälla kommun

Järfälla kommun och Åke Sundvall tecknar avtal om markanvisning för två stadskvarter med stort kommersiellt innehåll i ett strategiskt läge med entré till den framtida tunnelbanan i Barkarbystaden. 

– De här kvarteren är två mycket viktiga pusselbitar i att utveckla en livfull, dynamisk och hållbar stadsmiljö där företag och människor kan utvecklas och må bra sida vid sida i Barkarbystaden, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet.

De två kvarteren ligger mitt emot varandra och omfattar tillsammans 48 000 kvm BTA. I det ena kvarteret ligger en integrerad tunnelbaneuppgång med biljetthall. Åke Sundvall planerar för:

  • Bostäder, mestadels bostadsrätter eller äganderätter men även hyresrätter.
  • Kontor för enmans- eller fåmansföretag.
  • Service.
  • Vård- och hälsoverksamheter/läkarhus.
  • Kommersiella lokaler för restauranger och handel om totalt 11 400 kvm. 
  • Restaurangstråk.

Åke Sundvalls ambition är att skapa en målpunkt i Barkarbystaden med en arkitektonisk gestaltning av hög kvalitet för de två kvarteren.

- Åke Sundvall har sedan tidigare ett stort engagemang i Barkarbystaden och har byggt omtyckta och prisbelönta kvarter av mycket hög kvalitet. Det känns extra roligt att de väljer att investera på nytt i det här mycket strategiskt viktiga läget där många tusen människor kommer att tillbringa sin tid varje dag, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Sedan 2017 har Åke Sundvall varit en av kommunens utvalda ankarbyggherrar i arbetet med detaljplanen och kvalitetsprogrammet för det aktuella området och bidragit med kunskap ur byggbolagets perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande. Aktiv i Barkarbystaden har Åke Sundvall emellertid varit sedan 2007.                                                                               

Byggstart för de två kvarteren beräknas preliminärt till slutet av 2022 och början av 2023.