Byggnadsnämnden i Solna granskar förslag till nya bostäder i kv Flundran

Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att genomföra granskning av den detaljplan som möjliggör att  kv Flundran kompletteras med bebyggelse som ger ca 100 nya bostäder och verksamheter i bottenvåningarna mot gatan.

Det rör sig om två hus mot Råsundavägen och två mot Carl Thunbergs väg. I förslaget ingår också att Carl Thunbergs väg förlängs till Brahevägen.

– Den här typen av komplettering på redan hårdgjorda parkeringsytor möjliggör fler bostäder, mer grönt och tydligare gaturum, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden.