Nu fortsätter Ikano Bostad utvecklingen av Hagsätra med 280 bostäder

Hagsätra torg. Visionsbild : Tengbom

Ikano Bostad har funnits i Hagsätra söder om Stockholm sedan 2005 och har sedan dess satsat långsiktigt på området. Nu fortsätter Ikano Bostad utvecklingen av Hagsätra. Nu börjar samrådet för cirka 280 bostäder och utveckling av Hagsätra centrum.

- Vi är inte nya i Hagsätra utan vi har funnits här länge och satsar verkligen på området. Nu vill vi bygga fler bostäder så att fler får möjlighet till en bra bostad. Vi kommer att fortsätta att långsiktigt äga och förvalta bostäderna efterhand som det blir klart, berättar Mikael Berg, chef nya hyresrätter och vårdboende på Ikano Bostad.

I Hagsätra planerar Ikano Bostad att bygga cirka 280 bostäder i olika storlekar för att komplettera det befintliga bostadsutbudet. Redan idag äger och förvaltar Ikano Bostad 1 700 bostäder i Hagsätra och de kommersiella lokalerna i Hagsätra centrum.

Hagsätra centrum kommer att öppnas upp, och stråk som idag upplevs som otrygga kommer att byggas bort. Det kommer att bli fler mötesplatser på torget, bättre belysning och mer konst. Fokus ligger också på att rusta upp och tillgängliggöra grönområdena i området.

- Vi vill att Hagsätra ska vara ett tryggt och trivsamt område för alla som bor här. Vi har till exempel rustat upp flera fastigheter och gårdar och vi har flera av våra sociala initiativ här som Ikano Akademin som är ett initiativ för att hjälpa unga vuxna att få en fot in i arbetslivet. Vi ser att våra insatser gör skillnad och under flera år har trivseln och tryggheten ökat i området, avslutar Mikael Berg.

Ett mobilitetshus för bil- och cykelparkering med sociala ytor där hyresgästerna kommer vara med och bestämma hur de ska användas. Även en ny fritidsgård är planerad i Hagsätra. Redan idag driver Ikano Bostad en fritidsgård i Rågsved. Byggnationen av området är preliminärt planerat att påbörjas under 2023.

Ikano Bostads förslag är en del i Stockholm stads planer att bygga cirka 570 bostäder och utveckla Västra Hagsätra.