I en gammal fabriksbyggnad i Stockholm utvecklar Hemsö gymnasieskola

Vy sett från Karlbergsvägen. Den tidigare hårdgjorda förgårdsmarken omdanas med planteringar och plats för cyklar. Skolans nya huvudentré till vänster ersätter en tidigare garageport. Bild: Hemsö Fastighets AB

Hemsö har sedan tidigare förvärvat fastigheten Kadetten på Karlbergsvägen 77 i Stockholm som nu kommer att konverteras till en modern gymnasieskola. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med skolkoncernen AcadeMedia för hela fastigheten.

Fastigheten är en före detta korvfabrik som nyligen använts bland annat till kontor, belägen på Karlbergsvägen 77, som nu kommer att omvandlas till en modern skolbyggnad. I byggnaden skapas en ljusgård som blir en naturlig samlingspunkt och skolans hjärta samt en tillhörande innergård med ett orangeri. Dessutom skapas en ny välkomnande huvudentré och nya grönytor på framsidan. Projektet har stort hållbarhetsfokus med återbruk, återvinning och höga energimål som fokuspunkter. Fastighetens uthyrbara yta uppgår i dagsläget till cirka 11 400 kvadratmeter.

 

bild
Drönarbild - Byggnadens läge i Vasastan, innergården och förgårdsmark nyanläggs med gröna ytor, växthus mm. Bild: Hemsö Fastighets AB

‒ Vi är mycket nöjda över att kunna starta det här projektet och omvandla fastigheten för utbildningsändamål. Behovet av gymnasieplatser är stort i Stockholm och här vill vi bidra. Att kunna omdana en befintlig äldre byggnad från 1960-talet istället för tidigare planer att riva den, ger också en stor positiv klimatvinst, säger Johan Einarsson, Projektutvecklare på Hemsö.

 

bild
Vy inifrån ljusgård-genom ny håltagning i husets kärna skapas en ljusgård i totalt fyra plan vilken ger överblick, trygghet och samhörighet. Den släpper dessutom in ljus i husets inre del. Bild: Hemsö Fastighets AB

Efter ett konstruktivt och kvalitativt samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor samt Tengbom arkitekter har en ny detaljplan nu vunnit lagakraft, som stödjer skoländamål långsiktigt. Stockholms Stad bedömer att det kommer behövas ytterligare 15 000 nya gymnasieplatser i Stockholms län fram till år 2027.

‒ Vi är glada att kunna bidra med fler gymnasieplatser i Stockholm för att möta de växande elevkullarna. Vi har länge sett ett ökat intresse för Sjölins gymnasieskolor som erbjuder de mest sökta programmen, därför är det utmärkt att skolan i Vasastan nu får plats att växa, säger Jens Eriksson, segmentschef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor.  

bild
vy från innergården - För att och skapa en trivsam miljö och även för att förstärka modern pedagogik placeras ett växthus på innergården.

Sjölins gymnasium kommer att evakuera sin verksamhet under ombyggnationen och flyttar till temporära lokaler på Sveavägen 34, före detta Berghs School of Communication.

Den totala ytan i fastigheten fördelas på sju våningar ovan mark, samt souterräng- och källarplan. Även matsal och salar för idrott kommer kunna inrymmas i de undre planen. Byggstarten beräknas ske i sin helhet under första halvåret 2021 och skolan kommer att stå klar till höstterminen 2022. Entreprenör för ombyggnationen är Novogruppen.