Magnolia Bostad och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) bildar JV-bolag

Östersund, Norrsken Visionsbild: Magnolia Bostad AB

Magnolia Bostad och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) bildar JV-bolag 50/50 för utveckling av förvaltningsfastigheterJV-bolaget förvärvar fyra projekt omfattande cirka 2 300 bostäder från Magnolia Bostad och ett projekt omfattande cirka 250 bostäder från SBB. Magnolia Bostad säljer även två äldreboenden belägna i Nacka och Östersund till SBB.

 

nya
Illustration Huddinge, Vårby Udde. Foto: Magnolia Bostad AB/Cision

 

Magnolia Bostad säljer fyra projekt som är belägna i Huddinge, Nacka, Sollentuna och Helsingborg till JV-bolaget. Projektet i Huddinge omfattar cirka 1 800 bostäder och försäljningen är villkorad av lagakraftvunnen detaljplan vilket förväntas erhållas 2023. De tre övriga projekten har lagakraftvunna detaljplaner och omfattar sammantaget cirka 500 bostäder som beräknas färdigställas 2023. Det projekt som förvärvas från SBB är beläget i Norrköping. Ambitionen med JV-bolaget är att växa genom fler förvärv över tidResultatpåverkande värdeförändring i JV-bolaget uppstår i takt med att projekten marknadsvärderas.

 

bild
Visionsbild Sollentuna, Väsjön: Foto: Magnolia Bostad AB/Cision

 

bild
Visionsbild Nacka, Orminge. Foto: Magnolia Bostad AB/Cision

Magnolia Bostad säljer samtidigt två projekt med äldreboenden som är belägna i Östersund och Nacka till SBB. Båda fastigheterna har lagakraftvunna detaljplaner. Försäljningen av projektet i Nacka är villkorad av att totalentreprenadavtal tecknas. Projektens bedömda fastighetsvärde vid färdigställande uppgår totalt till cirka 470 miljoner kronor. Fastigheterna är värderade till verkligt värde, därmed uppstår ingen positiv resultatpåverkan av försäljningen.

 

bild
Visionsbild Helsingborg, Drottninghög. Foto: Magnolia Bostad AB/Cision

Magnolia Bostad kommer att ansvara för projektledning av samtliga projekt inom såväl JV-bolaget som de sålda äldreboendena till dess fastigheterna är färdigställda.

Det är mycket roligt att vi nu fördjupar vårt samarbete med SBB som långsiktiga partners. Med detta JV-bolag tar vi ett kliv framåt i vår utveckling av fastigheter för egen förvaltning”, säger Fredrik Lidjan, VD på Magnolia Bostad.

 

bild
Visionsbild Nacka, Hasseludden. Foto: Magnolia Bostad AB/Cision

 

Wigge & Partners har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till SBB. Bernström & Partners har varit transaktionsrådgivare i affären.