Galaxen Bygg nominerar till Årets arbetsgivare

Foto: Galaxen bygg

För andra året i rad har Galaxen Bygg nominerat några av de företag vi samarbetar med till utnämningen Årets arbetsgivare. Vi vill på detta sätt lyfta det viktiga arbete arbetsgivarna gör när de anställer någon som står utanför arbetsmarknaden.

Genom att anställa personer med någon funktionsnedsättning och erbjuda anpassade anställningar eller anställa någon arbetssökande som är nyanländ eller långtidsarbetslös får företagen in värdefull arbetskraft. Samtidigt som arbetsgivarna förbättrar livet för enskilda individer gör de en samhällsinsats och bidrar till ökad mångfald. Det är ett samhällsengagemang vi vill synliggöra!

Vilka har Nominerats

Galaxen Bygg är organiserat i fem regioner och nu har medarbetarna i varje region enats om en nominerad arbetsgivare. Vi har många engagerade företag i vårt nätverk så det har varit svårt att bestämma sig för dessa fem. Under hösten kommer respektive arbetsgivare presenteras närmare och i början på nästa år utses den slutliga Årets arbetsgivare på nationell nivå.

Här är de nominerade arbetsgivarna från norr till söder

Region Nord: Contractor Bygg

Region Öst: Giroventilation

Region Mellan: Blue Wall Construction

Region Väst: Flodéns Bygg

Region Syd: LP Måleri

Så har nomineringen gått till

Våra medarbetare har nominerat arbetsgivare i byggsektorn som samarbetar med Galaxen Bygg och som de anser utmärkt sig alldeles särskilt i att ta till vara personens kompetens, ge stöd och visa engagemang för enskilda arbetstagare och arbeta målinriktat mot en reguljär anställning. Flera har haft ett mångårigt samarbete med Galaxen Bygg. Galaxens anställda har en nära och regelbunden kontakt med företagen och arbetstagarna i och med att uppföljningar görs minst en gång i kvartalet.

Kriterierna var

Individfokus – företaget ser hur varje person kan bidra och kompetensen tas till vara
Målinriktad – följer handlingsplan och samarbetar kring uppföljningar
Kreativ och flexibel – när det gäller anpassningar av arbetsuppgifter mm
Bidrar till ett hållbart arbetsliv
Mångfald – inkluderar och gör plats
Långsiktigt samarbete med Galaxen Bygg
Respekt, professionalitet, engagemang