Planförslag för 450 nya bostäder i Huvudsta har godkänts av kommunen

Huvudsta, Solna. Vy från Huvudstabron. Illustration: AIX Arkitekter.

AIX har på uppdrag av Råsta projektutveckling tagit fram planförslag för 450 nya bostäder i Huvudsta som nu godkänts av kommunen.

- Tillsammans med Solna stad skapar vi en boendemiljö med mycket grönska och trivsamma friytor för socialt umgänge, säger Lisa Wikström, arkitekt på AIX.

Bebyggelsen består av tre kvarter, ett punkthus och ett parkeringshus. Ett av kvarteren kommer att innehålla en förskola med fyra avdelningar.

De kommande bostäderna ligger längs Huvudstaleden. Husen är högre mot leden och bildar en bullerskärm som skydd för de inre gröna gårdsrummen och den befintliga bebyggelsen. I söder, mot Huvudstabron, finns en högre 11 våningsdel, en port till Solna från Bromma. Utmed lokalgatorna skapas ytor för lokaler i bottenvåningarna. Husens tak blir gemensamma vistelseytor och kommer till stor del vara gröna för en bättre miljö och dagvattenhantering. Fasaderna är tänkta att utföras i ljusa sandfärgade tegeltoner varvat med betong, trä och puts i ljusa pasteller.

Planen är samordnad med en parallellt pågående plan för Solnaverket som syftar till att utöka deras verksamhet och ställa om till fossilfritt. AIX har arbetat med projektet sedan 2016, från tidiga volymskisser till nuvarande förslag.

AIX vill skapa arkitektur som gör skillnad och skapar ett bättre samhälle. Vi tar oss an uppdrag inom allt från stadsbyggnad till nybyggnad och ombyggnad. Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur.