Nu utvecklas Orminge Centrums nya landmärke, Orminge Entré

Foto: Arwidsro

Arwidsro ska tillsammans med Gotska Fastighets AB utveckla Orminge Centrums nya landmärke, Orminge Entré. Projektet ingår i första etappen av Nacka Kommuns stora planprogram med ambitionen att få ett nytt, attraktivt stadsdelscentrum som är tryggt, tillgängligt och levande för boende, besökare och företag. Utvecklingsprojektet innefattar uppförandet av hyresbostäder, livsmedelshandel och parkeringsplatser inom ramen för Arwidsros gröna ramverk.

Gotska Fastighets AB vann markanvisningen 2017 och har framgångsrikt tillsammans med kommunen drivit detaljplanearbetet.

- När efterfrågan för brf- lägenheter förändrades under 2017 undersökte vi på Gotska möjligheterna att justera detta attraktiva projekt. Vi sökte en partner och valde Arwidsro, som vi tycker har gjort en spännande resa och har liknande värderingar som Gotska, säger Anders Dahlström, VD och ägare av Gotska Fastighets AB.

Orminge Centrum är stadsdelscentrum i Nacka Kommun, Saltsjö-Boo. Området med omgivningar är under omfattande utveckling genom tillskapande av bostäder, lokaler, handel, platser för rekreation samt olika insatser för att öka kollektivtrafikresandet. Orminge Entré förstärker Orminge Centrum som en knutpunkt för kollektivtrafiken och kommer att utgöra ett landmärke för det utvecklade Orminge.

- Vi på Arwidsro är mycket glada över att få bli en del av projektet och ser att vi tillsammans med Gotska kompletterar varandra väl för genomförandet. Inom Arwidsro Samhällsfastigheter utvecklar vi hållbara fastigheter för samhället, och kombinationen med kollektivtrafiknära bostäder och dagligvaruhandel – passar oss perfekt. Samtidigt vet jag, som Nackabo, att när nya Skurubron snart är färdigställd och kollektivtrafiken utvecklas ytterligare kommer efterfrågan av bostäder att öka ännu mer. Det känns kul att kunna bidra när behovet är stort, säger Tobias Kjellin, Affärsområdesansvarig Arwidsro Samhällsfastigheter.