Metronomen - Robust flerbostadshus vid Telefonplan

Metronomen sticker ut och upp i ett område med skiftande byggnation. Foto: John Hardwick
Den robusta fasaden med alla balkonger skapar en ”ung” känsla. Foto: John Hardwick

SSM Bygg & Fastighets bostadsprojekt, Metronomen, med en reslig höghusdel på 12 våningar vid Telefonplan i Midsommarkransen strax söder om Stockholms centrala delar färdigställdes under våren 2020. Det rör sig om ett tongivande bygge i mörkbrun kulör, skapat av Arkitema Architects.

Text: John Hardwick

Den 16 200 kvadratmeter stora bostadsytan utgörs av 188 lägenheter, yteffektiva ettor till treor, 29-74 kvadratmeter. Huset har såväl en gemensam takterrass som garage. Längst ner i byggnaden finns det butikslokaler och en förskola som vetter ut mot den privata gården.

Det är byggherrens och arkitektens idé att det nya huset ska bidra till den kreativa stadsdelens förtätning och skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö.Midsommarkransen är ett mycket populärt område som byggdes upp på 1940-talet. Här tillverkade en gång LM Ericsson telefoner. Telefonplan med bland annat Konstfack är ett kreativt centrum som har en spännande framtid med stor tillväxt framför sig.

Stockholms stads vision är att utveckla stadsdelen till en tät blandstad bestående av 4000 bostäder med varierad struktur, gröna gator och torg samt näringslokaler i gatuplanet.Den befintliga byggnationen i området kring Telefonplan består av fastigheter i olika storlekar och skiftande höjd, vissa riktigt massiva skapelser.

Metronomen ska med sin arkitektur fungera som en övergång mellan stadsdelens befintliga byggnader. Husets horisontella ytor planteras med gröna växter för ökad trivsel.