Fasad i glas och metallhölje signum för nya Life City

När man kommer närmare fasaden framträder fler detaljer och man kan urskilja ett intrikat mönster av ramar och cirklar. Fotograf: Martin Lundin

Life City har en central placering i nya Hagastaden i Stockholm, stadsdelen som förenar Life Science och stadsliv. Byggnaden, ett glashus på stensockel med genombruten metallkappa, är resultatet av ett nära samarbete mellan två arkitekter som har lyckats fånga ljus och rymd.  

 

Text: Hanna Engström

Centralt, ovanpå E4:an, bygger Atrium Ljungberg ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Visionen är att den nya byggnaden Life City ska bli en naturlig mötesplats i stadsdelen mellan Solna och Norrtull. Byggnaden är utformad i nära samarbete mellan Gatun Arkitekter och ON Arkitekter.

 

bild
Entrén, som kommer vara öppen för allmänheten för att avnjuta en fika eller att jobba, är mer omslutande i kontrast till den öppna ljusgården. Bild: Walk the Room/ON Arkitekter

 

Tunnelväggar, husdjup och ljusinsläpp styrde

Byggnaden består av två långa skepp och en längsgående ljusgård med trappor och hissar. Erik von Matern på ON Arkitekter berättar att det främst var tre faktorer som styrde uppförandet. För det första tunnlarna som löper under huset. Huset bärs upp av tunnelväggarna men tack vare fackverk kunde de övre våningsplanen placeras friare vilket möjliggjorde mer rationella lösningar. För det andra ville man optimera skeppens djup om drygt 21 meter för att tillgodose de aktivitetsbaserade arbetsplatserna. Sist men inte minst behövde man optimera ljusinsläppet. Resultatet blev en stor ljusgård där dagsljuset kan flöda in. 

  • Ljuset betyder mycket för orienteringen i huset, det leder hur man rör sig, förklarar Erik von Matern. Vi har avsiktligt gjort entrén mörkare och mer omslutande för att skapa en kontrast till den öppna upplysta ljusgården.

Viktigt med spännande fasad

Design och projektering av fasaden har Gatun Arkitekter stått för efter att de vann en tävling utlyst av fastighetsägaren. Man tog fasta på Life Science och vetenskap och lät högteknologi ligga som en klangbotten i utformningen. Samtidigt ville man kombinera det teknologiska gränssnittet med ett mänskligt uttryck. Fasaden skulle ge ett spännande intryck både från Essingeleden, som löper under byggnaden, och från gatan där många människor passerar varje dag.

Solavskärmning en del av arkitekturen

Man prioriterade att få in ljus så långt in i byggnaden som möjligt men samtidigt skärma av de varma solstrålarna som ger upphov till höga elkostnader för att kyla ner inomhusmiljön.

  • Det är lätt att den utanpåliggande solavskärmningen glöms bort i arkitekturen och blir något man löser i efterhand, trots att den kommer täcka fasaden stora delar av tiden, poängterar Martin Lundin, Gatun Arkitekter. Vi ville vända på det och göra solavskärmningen till en del av arkitekturen.

Lösningen blev en fasad i glas med utanpåliggande metallraster som ger inomhusmiljön ett solskydd och exteriören en unik, föränderlig karaktär.

 

Noggranna beräkningar och genomtänkt design

För att skärma av solen på bästa sätt gjordes noggranna beräkningar med hjälp av simulering och smarta 3D modeller. Man beräknade olika ljusinfall och hur solen värmer upp fasaden vid olika tidpunkter. Varje fasad får en specifik uppsättning perforerade metallkassetter som på håll upplevs som gnistrande metallblock i ljust guld till mörk brons. Vid närmare anblick framträder fler detaljer och ett intrikat mönster av ramar och cirklar. Inifrån byggnaden upplever man ett skuggmönster.

  • Rutnät/mesh hade varit den enklaste lösningen men vi sökte en grafik med ett personligare och mjukare formspråk, därav cirkeln, förklarar Martin Lundin.

 

bild
Varje fasad får en specifik uppsättning perforerade metallkassetter som på håll upplevs som gnistrande metallblock, från ljust guld till mörk brons. Fotograf: Martin Lundin

Tillgängligt för allmänheten

Ca 200 000 människor passerar Life City varje dag. ON Arkitekter har varit måna om att skapa publika miljöer och införliva huset i den urbana stadsmiljön. Allmänheten kommer att kunna nyttja café, restaurang och butik och det finns en stor trappa med avsatser som inbjuder till avkoppling, fika eller arbete med laptop i knät. På väggarna ryms konst från fyra konstnärer som är specialgjorda för huset.

 

bild