Postens gamla terminal i Tomteboda byggs om till en modern och rymlig bussdepå

Den nya bussdepån byggs i delar av den gamla postterminalen i Tomteboda i Solna. Bild: Trafikförvaltningen i Region Stockholm/Varg Arkitekter

Busstrafiken i Stockholm utökas, vilket ställer krav på nya bussdepåer. I Tomteboda i Solna byggs därför en helt ny bussdepå i det som tidigare varit Postens lokaler. Här kommer främst de SL-bussar som trafikerar Stockholms innerstad att husera. 

Bredvid den gamla postterminalen byggs även en helt ny lokal där det kommer att finnas parkeringsplatser och tvätthall för bussarna samt kontorsutrymmen för personalen på depån. Det är Trafikförvaltningen i Region Stockholm som är projektets byggherre. Tanken är att den nya bussdepån ska ersätta SL:s befintliga depå i Hornsberg på Kungsholmen. Denmark som hittills använts till bussdepån i Hornsberg ska istället användas till att bygga bland annat kontor, butiker och bostäder.

Byggnationen inleddes sommaren 2018 Den nya bussdepån i Tomteboda kommer att ha platsför cirka 220 bussar. Den nya depån gör det möjligt att öka antalet parkerings- och verkstadsplatser för bussarna som körs i innerstan. Det leder i sin tur till ett minskat slitage på bussarna, en bättre arbetsmiljö för förarna och bättre tvättmöjligheter av bussarna. Första spadtaget till den nya bussdepån togs sommaren 2018.

Storstockholms lokaltrafik räknar med att Tomtebodadepån kommer att vara helt färdigbyggd till årsskiftet 2020/2021. Tomtebodadepån blir betydligt modernare än sin föregångare i Hornsberg.Tvättmöjligheterna för bussar kommer att bli bättre. Här kommer det även att finnas en moderniserad tankningsanläggning och utökad verkstadskapacitet. Depån kommer att inrymma fler parkeringsplatser för bussar och dessutom blir personalutrymmena större än i Hornsbergsdepån.

–Nu pågår installationsarbeten och utbyten av bärande balkar i den befintliga byggnaden, där det bland annat kommer att finnas verkstäder. Inför uppförandet av den nya byggnaden görs grundförstärkningar, pålning och schaktningsarbeten, säger Claes Keisu, pressansvarig på Trafikförvaltningen i Region Stockholm.