Alpha 1 i Fabriksparken är Årets Byggnad i Sundbyberg

Foto: Mathias Holmgren

I Skandia Fastigheters område Fabriksparken, blev det första bostadskvarteret – kv Alpha 1 – populärast i sundbybergsbornas omröstning och vann med 40 procent av rösterna.

Bostadskvarteret, med restaurang, frisör och små kontor, förlänger Sundbybergs stadskärna mot Marabouparken. De nya husen i tegel knyter an till områdets och stadens historia. Mellan husen finns gröna innergårdar som tillsammans med lummiga takterrasser bildar välkomnande oaser. Varje hus har en egen karaktär och identitet: Alléhuset, Magasinet, Hörnhuset, Torgskrapan och Godsterminalen. Gemensamt för husen är att de är certifierade enligt Miljöbyggnad och ritade av E/S-A Arkitekter.

God arkitektur och ett positivt bidrag till en varierad stadsbild är kriterierna för Årets Byggnad. Dessutom vill Sundbybergs stad se satsningar på hållbart byggande.

- Kvarteret Alpha 1 är resultatet av ett gott samarbete mellan oss och E/S-A Arkitekter, Sundbybergs stad, projektledare och byggare, säger Matz Rune, projektchef på Skandia Fastigheter. Att så många som 448 personer valde att lägga sin röst på vårt bidrag är ett kvitto på att vi lyckats, och det gör oss stolta. Det är ju för sundbybergsborna vi bygger.