Humlegården utvecklar framtidens kontor vid Hagastaden

Foto: Humlegården och BSK Arkitekter

Humlegården har påbörjat ett stort utvecklingsprojekt i kvarteret Härden, beläget där Norra Stationsgatan möter Hälsingegatan. Här skapas skräddarsydda kontorslokaler som stöttar framtidens arbetssätt och bjuder på ett dynamiskt sammanhang. Inflyttning sker 2021. Satsningen har fått namnet Norra Station, som syftar till läget längsmed Norra Stationsgatan och ambitionen att skapa en ny mötesplats. Spännande alternativ för mat och dryck samt service som förenklar vardagen ska attrahera både de som arbetar och bor i området.

Kvarteret där Norra Station tar form präglas av mötet mellan två dynamiska stadsdelar - anrika Vasastaden och det framväxande Hagastaden. Vasastaden bjuder på ett rikt restaurang- och kulturutbud och Hagastaden ska fullt utbyggd år 2030 innehålla 6,000 bostäder och hela 50,000 arbetsplatser. Strax intill Humlegårdens fastigheter i området etableras även den nya Norra Stationsparken, en av Stockholms största parksatsningar som beräknas vara färdig år 2024. En gemensam nämnare för Humlegårdens fastighetsbestånd är närheten till spårbunden kollektivtrafik. Här är det fyra minuters promenad till Citybanan och läget stärks ytterligare i samband med utbyggnaden av den nya Gula tunnelbanelinjen, som får en uppgång vid Torsplan, strax intill Norra Station.

- Hagastaden går från vision till verklighet och när man besöker Norra Station slås man av områdets förvandling. Det beskrivs ofta som en utvidgning av Stockholms innerstad, med urbana stadskvarter. Norra Station ligger precis i mötet mellan Vasastaden och den nya stadsdelen, vilket skapar ett dynamiskt och intressant sammanhang. För företag och organisationer som söker nya lokaler är Hagastaden en stadsdel att räkna med. Bra kommunikationer, ett starkt restaurang- och serviceutbud samt närhet till stora parkområden. Hagastadens karaktär och det stora antalet arbetsplatser gör att Stockholm får ytterligare ett CBD när stadsdelen är fullt utbyggd, säger Peter Lind, Fastighetschef på Humlegården.

 Utöver Humlegårdens kontorssatsning ingår även ytterligare en del i bolagets långsiktiga vision för platsen. I kvarteret Mitokondrien, en markanvisning belägen vid Norra Stationsgatan och Dalagatan, är ambitionen att i framtiden uppföra en paviljong med fokus på mat och möten. Här vill Humlegården även skapa ett torg mellan paviljongen och kontorsfastigheterna.