IN3PRENÖR startar ombyggnaden av fastighet på Kungsholmen

Foto: IN3PRENÖR

IN3PRENÖR och KLP har tecknat avtal för om- och tillbyggnad av fastigheten Klamparen 10 på Kungsholmen, f d Stockholms tingsrätt. Sammanlagt omfattar entreprenaden ca 25000 m² kontor varav drygt 5000 m² är tillbyggnad med ny toppvåning, utökade flyglar och nya glasspänger.

Samtidigt öppnas byggnaden med publika ytor mot Fleminggatan. – Vi är väldigt glada över att få möjlighet att starta ett stort och spännande projekt i tider när många stoppar sina projekt, säger Anette von Mentzer, Fastighetsdirektör på KLP Fastigheter. Det här kommer att bli en fantastisk mötesplats på Östra Kungsholmen där gedigna klassiska och K-märkta värden möter det nya och moderna.

Möjlighet finns här att hyra riktigt stora sammanhängande kontorsytor Inflyttning planeras till Q1, 2022. Byggnaden kommer att certifieras enligt Breeam-in-use. Entreprenaden sker i samverkan och byggstart sker omgående.