Kone vann stor upphandling i första etappen av Stockholms tunnelbaneutbyggnad

Foto: KONE

KONE – ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar – har vunnit order gällande leverans av rulltrappor för ett av Stockholms stora infrastrukturprojekt: nya tunnelbanan. Detta projekt kommer att addera ytterligare fyra kilometer tunnelbanelinje och två nya tunnelbanestationer till Barkarby i Järfälla kommun.

Stockholms län är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa med en befolkningsökning på cirka 40 000 personer varje år. Det skapar ett större behov av bättre resmöjligheter och smidigare personflöden. I Barkarbystaden i nordvästra Stockholm byggs en helt ny stadsdel, med ca 18 000 nya bostäder och många kommersiella och samhällsviktiga verksamheter.

– Vi på KONE är oerhört glada över att kunna bidra med vår kunskap och erfarenhet kring stora och komplexa infrastrukturprojekt runt om i världen i arbetet med nya tunnelbanan. För oss är det viktigt att vara drivande i utvecklingen av ett säkert, tillgängligt och hållbart samhälle för alla. Det här projektet tillsammans med Region Stockholm fokuserar på förbättring av kollektiva färdmedel och lägger bokstavligen grunden till ett mer hållbart samhälle, säger Rasmus Anjert, affärsområdeschef KONE Skandinavien.

I nordvästra Stockholm förlängs tunnelbanans Blå linje med två nya stationer. Från Akalla dras tunnelbanan vidare under jord via Barkarbystaden, till Barkarby i Järfälla kommun. Den blir en viktig regional knutpunkt där man kan byta mellan t-bana, buss och pendeltåg. Den nya tunnelbanan är en förutsättning för den utvecklingen och kommer i framtiden göra det möjligt för invånare att ta tunnelbanan till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Denna entreprenad omfattar rulltrappor för två av de nya stationerna, Barkarbystaden och Barkarby.

KONE kommer underlätta flödet av människor ner till själva tunnelbanan och runt om i tunnelbanesystemet. Ordern avser totalt 20 rulltrappor konstruerade för intensiv belastning för att klara de krävande förhållanden som tunnelbanemiljön kan innebära.

Stationerna i Barkarby är den första delen i utbyggnaden och arbetet kommer att starta under 2022. Planerad trafikstart för tunnelbana till Barkarby är 2026.