Akademiska Hus bygger Campus Albano

Flygperspektiv mot staden och campus Albano som binder samman de tre universiteten Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet i Stockholm. Illustration:BSK Arkitekter

Text: Sanna Kesselfors

Bara ett stenkastfrån Stockholms city bygger Akademiska Hus och Svenska Bostäder ett nytt campus, Campus Albano.

Området ligger mellan Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Det som innan var en avvecklad industritomt ska inom några år bli ett strategiskt viktigt nav för 15 000 studenter och forskare – ett miljardprojekt som ska knyta samman de tre universiteten.
Man uppför bland annat Albano hus 1, 2, 3 & 4, som består av fyra huskroppar på 70.000 m2. Kombinerade forsknings- och universitetslokaler, kontor samt labb anpassat för både studenter och personal. Själva byggnationen startade november 2015 Beräknad kostnad av 3 miljarder kronor. Totalt skapar man 70 000 kvadratmeter universitetslokaler och cirka 1 000 studentbostäder.

 

bild
Nyligen stod det klart att området blir den första campusmiljön i landet som certifieras enligt Citylab och därmed utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekti absolut hållbarframkant.Illustration:BSK Arkitekter.

 

Ett levande campus 

Här byggs också lokaler för restaurang, kaféer och annan kommersiell service. Mångfalden av verksamheter ska bidra till en levande stadsmiljö för studenter och forskare att bo och verka. I planarbetet har forskning inom hållbar stadsutveckling integrerats genom att en forskargrupp från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och KTH Arkitekturskola på uppdrag av Akademiska Hus lämnat synpunkter och förslag med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkar i en planprocess gör Albano till ett unikt projekt. Universitetsområdet är också ett av pilotprojekten i Citylab Action som organiseras av Sweden Green Building Council för att dela kunskap och främja hållbar stadsutveckling. Arkitekter för universitetslokalerna är BSK Arkitekter och Christensen & Co Arkitekter