Klart för byggstart av 166 studentlägenheter i Björkhagen

Foto: SSSB

Stockholms studentbostäder bygger 166 nya studentlägenheter i Björkhagen i södra Stockholm. Bygglovet är klart och Peab, som är totalentreprenör, kommer inleda projektering omgående. Lägenheterna utgör en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur och beräknad inflyttning sker på våren och sommaren 2022.

Nyproduktionen består av ett punkthus och två lamellhus och projektet, som tagit inspiration av den närliggande eko-byn, kommer att byggas med material som påminner om de som finns på de omliggande husen.

– Det känns väldigt roligt att efter många års arbete nu inom kort kunna sätta spaden i backen för 166 nya hem för studenter i Björkhagen. Studentbostäder är en viktig förutsättning för att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas som kunskapsstad. Att vi kan möjliggöra för unga att få sin första egna bostad och därmed våga tacka ja till sin drömutbildning är verkligen något jag är stolt över, säger Ingrid Gyllfors, vd på Stockholms studentbostäder

Det miljömässiga perspektivet har spelat en stor roll. Balkongerna är byggda för att rymma en cykel och projektet kommer att klassas enligt Miljöbyggnad 3.0 för nyproduktion nivå Silver. Även den sociala aspekten har varit viktig i utformningen av husen. Exempelvis är loftgångarna i lamellhusen byggda för sociala interaktioner, de är tillräckligt breda för att möjliggöra för möten grannar emellan.

– Lägenheternas planlösning utgår ifrån en stor undersökning vi gjorde bland studenter för ett par år sedan och att vi nu bygger med bergvärme och solpaneler känns väldigt roligt, säger Ingrid.

Stockholms studentbostäder är inne i en stor expansionsfas genom nyproduktion med en byggtakt med cirka 200-300 bostäder per år. Förutom utbyggnaden av Björkhagen byggs det 800 nya hem för studenter på Lappkärrsberget. Vidare pågår bygglovsprojektering för Jerum och detaljplanearbete för fler studentbostäder vid Fyrtalet och Forum i centrala Stockholm.