Einar Mattssons prisade plusenergihus på KTH Campus får Miljöbyggnad Guld

Foto: Katarina Lorenz/Einar Mattsson

Einar Mattssons internationellt uppmärksammade nyproduktion i kvarteret Forskningen har fått klassningen Miljöbyggnad Guld från Sweden Green Building Council. I all nyproduktion är målet att projektera för guld-certifieringen och att minst uppnå silver.

När Einar Mattsson bygger hyres- och bostadsrätter i attraktiva lägen i Stockholm görs det med omsorg om människor och miljö. Alla pågående och planerade bostadskvarter projekteras för att kunna certifieras för guld enligt Miljöbyggnad och ska nå minst silver. Genom certifieringen får vi en kontroll att vi uppfyller höga krav på energianvändning, inomhusmiljö och material.

De senaste åren har även fastigheterna Koppången och Backåkra i Norra Djurgårdsstaden fått den tuffa guld-certifieringen.

Einar Mattsson har ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att husen ska uppfylla ambitiösa krav på energieffektivitet och material, samtidigt som lägenheterna ska erbjuda en god inomhusmiljö. Det är bra för de boende, och såklart bra för oss som fastighetsägare, säger en stolt Peter Svensson, vd på Einar Mattsson Projekt.