Ny idrottsplats vid Kämpetorpsskolan

Kämpetorpshallens entré. Den dubbla idrottshallen ska uppnå kraven för Miljöbyggnad Guld med bland annat grönt tak och godkända byggmaterial. Illustration: AIX Arkitekter

Text: Sanna Kesselfors

I närheten av Älvsjö station ligger Kämpetorpsskolan som jus nu genomgår ombyggnation. I samband med detta passar Stockholms stad på att utveckla den intilliggande idrottsplatsen genom att uppföra en ny dubbel idrottshall samt en 11-spelplan i konstgräs.

 

Den dubbla idrottshallen utformas för att passa med utbyggnaden av Kämpetorpsskolan och byggs i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Guld med bland annat grönt tak och godkända byggmaterial. Hallen kommer vara tillgänglighetsanpassad.

Fullstora idrottshallar och konstgräsplan

Den nya konstgräsplanen tillsammans med den nya dubbla idrottshallen ska ge fler stockholmare möjlighet att utöva idrott i området. Under dagtid kommer hallarna och spelplanen användas för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet.

Fakta:

Byggherre: Stockholms stad Fastighetskontoret

Beställare: Stockholms stad Idrottsförvaltningen

Arkitekt: AIX Arkitekter

Totalentreprenör: Arcona

Byggtid: Projektet påbörjades i april 2018 och invigs i början av 2020.