Antalet beviljade bygglov indikerar minskat bostadsbyggande 2020

Antalet beviljade bygglov indikerar minskat bostadsbyggande 2020, foto: Navet och Mikael Tannus /mynewsdesk

I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB. När de beviljade byggloven för bostäder studeras närmare visar utvecklingen på en negativ trend. När det gäller småhus har byggloven minskat med ca 5 procent under årets nio första månader jämfört med samma period förra året. För flerbostadshus är utvecklingen än mer negativ och antalet beviljade bygglov har minskat med drygt 15 procent under samma period. Trots att man bör ta i beaktan att det finns viss eftersläpning indikerar bygglovsstatistiken på fortsatt fall inom bostadsbyggandet under det kommande året. Den bilden ligger också i linje med NAVET Analytics senaste konjunkturprognos, som visar en nedgång för nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder med 6 procent 2020.

Källa: Marknadssignaler & prognoser, SCB