Arbetet med kvarteret Isafjord, Kista tar fart 2020

Profilbyggnaden är en del av Dreems projekt i Kista, Stockholm. Pressbild Dreem/ mynewsdesk

Nu har detaljplanen för Isafjord gått igenom. Dreem arkitekter ser fram mot att 2020 arbeta vidare med ett omfattande projekt i Kista, Stockholm. 

Urban strategi

Profilbyggnadens tomt är placerad bredvid Isafjords nya park längs med Dalviksgatan. Från ett urbant perspektiv fungerar byggnaden som en bakgrund mot parken och hjälper till att definiera gaturummet längs med Dalviksgatan. På så vis förstärker den det urbana nätets sammanhållning mellan Grönlandsgatan, den föreslagna Hörnparken och områdets bostadsgator.

Byggnadens gestaltning

Designprocessen är baserad på följande huvudkriterier:

– Förstärka förhållandet och dialogen mellan byggnaden och parken.

– Generera en stark publik destination vilken fungerar som en katalysator för hela Isafjords plan.

– Ge byggnaden en tydlig ”publik paviljong i park”-karaktär.

– Att hitta ett sammanhållet språk i syfte att undvika ett mer traditionellt utformade av ”bostäder ovanpå en sockel”-typologi.