Starkt år för life science-klustret i Hagastaden

Visionsbild över Hagastaden, illustration WSP

Hagastadens science-kluster växer och stärks. Under året har flera bolag, däribland Affibody, Bayer, Chiesi, Otsuka och Waters valt att flytta till Hagastaden.

Om tio år står Hagastaden färdig – men det bubblar och sjuder i life science-klustret redan idag. Här finns idag över 120 life science-bolag och den siffran ökar stadigt. Ett par exempel på företag i branschen som flyttat in under 2019 är Affibody, Bayer, Chiesi, Otsuka och Waters

- Det är förstås väldigt roligt att se att så många och så tunga life science-bolag valt att etablera sig i Hagastaden. Jag menar att det visar på värdet av närhet mellan hälso- och sjukvården, företag inom life science och universiteten, säger Ylva Williams, vd på Stockholm Science City.

Stockholm Science City arbetar i samverkan med universitet, industri och hälso- och sjukvård för att stärka Stockholms konkurrenskraft inom life science. Vi ansvarar för en sökbar översiktskarta över Stockholm-Uppsalaregionen där vi sammanställer företag som är aktiva inom life science. Vi fungerar också som en hjälpande hand för svenska och internationella life science-företag som vill etablera sig i regionen. Detta arbete sker i nära samarbete med bland andra Invest Stockholm.