Komplexa utmaningar i ställningsbyggnadsarbetet när The View konverterades

Bildkälla: Xervon The View var både ett omfattande och utmanande projekt för Xervon, som ansvarade för ställningsbyggnadsuppdragen i projektet.
Bildkälla: Xervon På The View användes Layhers allroundsystem för fasadställningen.

Text: Annika Wihlborg

I ett så stort ombyggnadsprojekt som The View fyller förstås byggnadsställningsarbetet en viktig funktion. I det här projektet användes Layhers allroundsystem för fasadställningen och Hakitech fackverksbalk för de rullbara väderskydden. Dessa system lämpade sig bäst för de tuffa förhållanden som rådde på platsen.

Redan ett drygt halvår innan projektstart var Xervon involverade i planeringen av det stora ombyggnadsprojektet i The View. Fastigheten är byggd i souterräng och placerad endast ett stenkast från vattnet. Utöver en total invändig renovering med helt nya planlösningar, nya fönster och nya balkonger som vetter ut mot vattnet. Dessutom har hela fasaden renoverats. Ett nytt våningsplan har också adderats till huset, där inryms nu ett antal exklusiva penthouselägenheter. Väderskyddet förankrades med hjälp av stålplattor och genomgående gängstänger. Drygt 200 stämp säkrade upp 2500 kubikmeter byggnadsställningar i ett tolv meter högt frischakt. De största tekniska utmaningarna i projektet var storleken på objektet, höjden, läget och svårigheten att komma till.

Vattennära läge bidrog till komplexiteten

För att kunna genomföra projektet krävdes inte mindre än 15 000 kvadratmeter byggnadsställningar och drygt 8000 kvadratmeter väderskydd. Bland annat monterades ett stort väderskydd på trettiofem meters höjd för att möjliggöra påbyggnationen av ytterligare ett våningsplan på The View.

Logistiken var en komplicerande faktor i The View, stora lyftkranar har krävts för att få de stora byggnadsställningarna på plats.

− I det här projektet krävdes särskilda åtgärder och lite extra eftertanke för att fästa väderskyddet i fasaden. Väderskydden byggdes i flera nivåer, ett underliggande väderskydd skulle exempelvis kunna hantera snöras från ett annat väderskydd med femton meters fallhöjd, säger Jens Sjöberg, vd på Xervon.

Projekt som krävde mycket kreativitet

− Eftersom projektet omfattade såväl utbyggnad som renovering var byggherren väldigt mån om att få ett tätt hus. Den utsatta terrängen, med närheten till vattnet, innebar att byggnadsställningarna utsattes för svåra påfrestningar, vilket vi förstås tog hänsyn till när ställningarna dimensionerades, säger Jens Sjöberg.

Att fästa väderskyddet krävde mycket kreativitet från Xervons sida. De diskuterade fram och tillbaka med flera olika konstruktörer för att slutligen kunna hitta en lösning som fungerade optimalt utifrån förutsättningarna på platsen.

− The View är ett av flera komplexa och storskaliga projekt som vi åtagit oss på senare år. The View har ökat vår erfarenhetsbank vad gäller just särskilt krävande projekt. I det här projektet hade vår kund en komplicerad projekteringsresa för att få allt på plats. Noggrannhet är verkligen A och O i den här sortens projekt, säger Jens Sjöberg.