Norrgårdens Förskola – Klimatsmart med naturen inpå knuten

Byggnadens yttre domineras av trä, precis som dess omgivning. Fasaden kommer med tiden att gråna och smälta in i den omslutande träddungen. Illustration: Tovatt Architects and Planners.

Text: Sanna Kesselfors.

 

Nära Kölängsvägen i Knivsta står en ny kommunal förskola med sammanlagt åtta avdelningar anpassad för 160 elever i två plan färdig. Förskolan är byggd för att certifieras som ett passivhus, vilket innebär 75 procent lägre energianvändning än vanliga förskolor. Byggnaden stod färdig i augusti 2019. 

 

Naturvetenskap, teknik och estetik som inriktning

Förskolan är byggd i två plan och är dimensionerad för cirka 150-160 barn. Utformningen skapades med utgångspunkt i programmet ”Framtidens pedagogiska lärmiljöer för förskolan i Knivsta kommun”. På förskolan ryms bland annat ljuslabb, byggverkstad, språklabb och ett eget tillagningskök. Hjärtat i lokalerna är målarateljén och en scen inspirerad av en amfiteater med en så kallad dialogtrappa, där stora fönster vetter mot naturen. 

 

Passivhus är meningen att vara energieffektiva och välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i byggnaden, vilket ska bidra till en minskning av koldioxidutsläpp. Solceller sitter monterade på förskolans tak.

 

Faktaruta:

 

Byggherre: Knivsta kommunfastigheter

Totalentreprenör: Byggconstruct Uppsala

Arkitekt: Tovatt Architects and Planners

Plats: Knivsta/Kölängen

Omfattning: 1 800 bta, 8 avdelningar

Byggstart: 2017

Färdigställt:  Aug 2019

Investering: 20-50 miljoner kronor